La Unió

La Unió
La Unió és una associació empresarial d'entitats que presten serveis sanitaris i socials. Les propietats de les entitats associades, amb independència de la seva figura jurídica, posen a disposició d'aquesta finalitat els seus recursos patrimonials, humans i tecnològics per garantir una assistència de qualitat.
signatura
signatura
Les entitats que formen La Unió defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l'autonomia de gestió empresarial i una estricta conducta ètica, tal com correspon a la naturalesa dels serveis públics que ofereixen.

Actualment, La Unió està formada per més d'un centenar d'entitats, entre hospitals d'atenció especilitzada, centres sociosanitaris, centres de salut mental, centres d'atenció primària, centres que presten serveis diversos d'atenció a la dependència (ajuda domiciliària, teleassistència i tuteles), centres d'anàlisis clíniques i de diagnòstic per la imatge, centres de rehabilitació i clíniques privades.

A tot el territori català, les entitats associades a La Unió donen feina a gairebé 60.000 treballadors.

La Unió és la primera patronal d'entitats sanitàries a l'Estat espanyol que ha rebut la certificació de qualitat ISO 9001:2000, un reconeixement al seu model de gestió, tant pel que fa als serveis que presta als seus associats com a la tasca de representació en àmbits d'interés en què opera. Aquesta certificació es renova periòdicament.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 16/06/2024