El 93% dels pacients atesos a un centre del CSdM tornarien a visitar-s’hi si poguessin escollir

El 93% dels pacients atesos a un centre del CSdM tornarien a visitar-s’hi si poguessin escollir
Dijous 16/05/2013
El grau de satisfacció global dels pacients de les tres àrees bàsiques de salut del Consorci Sanitari del Maresme és superior a la mitjana registrada a altres centres catalans.

El percentatge de persones que, en cas de poder triar, tornaria a utilitzar els serveis de salut mental del CSdM és vuit punts superior a la tendència a Catalunya. L'Hospital de Mataró és un dels hospitals del Barcelonès nord amb un índex més alt de fidelització.

El 93% dels usuaris que acudeixen als centres sanitaris del Consorci Sanitari del Maresme en els àmbits de salut mental, atenció primària i atenció d'aguts tornarien a utilitzar-los si poguessin escollir. La dada és un dels resultats del Pla d'enquestes de satisfacció d'assegurats del CatSalut per línia de servei, un seguit d'informes realitzats pel Servei Català de la Salut cada tres anys que recullen les opinions dels usuaris sobre l'atenció als centres de salut.

Bons resultats en atenció primària
Les tres àrees bàsiques de salut registren un grau de satisfacció global per sobre de la mitjana catalana. A més a més, a l'ABS de Mataró Centre i a l'ABS Cirera-Molins, el percentatge d'usuaris que tornarien a venir si poguessin escollir és del 96% i el 95% respectivament, per sobre del resultat obtingut a Catalunya (91%). Un percentatge semblant obté l'ABS d'Argentona, que arriba a tenir un 100% de satisfacció en l'àmbit de sol·licitud de visites per Internet.

Els usuaris d'aquesta ABS es mostren satisfets amb les explicacions que reben dels metges i el seu tracte personal, el nivell de soroll a la sala d'espera i la neteja del centre. A l'ABS Mataró Centre, la totalitat dels enquestats van respondre que se sentien en bones mans quan eren atesos. Les explicacions donades pel metge i l'atenció rebuda per part del personal del taulell van ser uns altres dels aspectes més ben valorats. Aquest últim fet també destaca a l'ABS Cirera-Molins. Segons els usuaris, l'ABS Cirera-Molins té una bona atenció a un problema urgent, amb una valoració nou punts per sobre de la mitjana a Catalunya.

Salut mental, vuit punts per sobre
El 89% dels usuaris tornaria a utilitzar els serveis de salut mental si poguessin escollir. A Catalunya, el 81% es mantindria fidel al seu centre. El grau de satisfacció global també és més elevat que en altres centres catalans. L'equip humà és un dels punts forts de l'atenció en salut mental al CSdM, tal com ho demostra que s'hagi atorgat la puntuació més elevada al tracte rebut del personal sanitari. En aquest sentit, els pacients també destaquen que hi ha una bona predisposició per part dels professionals a escoltar les seves opinions, i que s'ofereix una bona informació als familiars dels pacients. La neteja de les instal·lacions és un altre dels aspectes més ben valorats.

Elevat grau de fidelització a l'Hospital de Mataró
L'Hospital de Mataró és un dels hospitals de la regió sanitària de Barcelona nord amb un percentatge de fidelització més alt: el 93% de les persones hi tornaria si pogués escollir. En aquest sentit, la valoració positiva del tracte de les infermeres, la informació que es va donar sobre les proves, la comoditat de les habitacions i el fet de no tenir problemes per compartir habitació, així com el menjar, són dels aspectes més ben valorats en comparació amb altres hospitals.


Per a més informació:
Comunicació
Consorci Sanitari del Maresme
Tel. 937417700 Ext. 1024 - Ext. 1062
comunicacio@csdm.cat
www.csdm.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/08/2018