Apunts, el blog de La Unió

Apunts, el blog de La Unió

En el marc de l'Assemblea General d'Associats, celebrada el 16 de maig, el president, Enric Mangas fa balanç de l'exercici 2018 i de l'acció 2019.

Durant el 2018, una fita rellevant pel país va ser la recuperació de la governabilitat de les nostres institucions en el mes de maig. En aquest escenari, vam presentar al nou Govern un conjunt de prioritats, consideracions i recomanacions amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema de salut i social.

Per aquest motiu, una de les prioritats compartides ha estat restituir i millorar les condicions laborals dels professionals. En aquest context, el Departament de Salut i el CatSalut van aprovar el nou escenari de tarifes, i patronals i sindicats vam fomentar el diàleg per materialitzar la signatura del II Conveni de la Sanitat Concertada del SISCAT 2017-2020.

Malgrat tot, actualment, el desplegament d'aquesta fita continua determinada per la singularitat de la negociació amb els professionals mèdics i el seu encaix en el marc del conveni. Segurament, si ens centréssim a promoure acords raonables i factibles de millora de les condicions i organització de treball, superant els interessos corporatius, guanyaríem legitimitat amb els professionals.

També resta pendent donar resposta al reconeixement dels professionals que actuen en l'àmbit del sector de la dependència i fer front a la manca de professionals i a una efectiva coordinació entre l'atenció sanitària i social.

Una altra prioritat és el compromís col·lectiu de transformació de les polítiques de salut i socials per donar resposta a les demandes de la ciutadania.

La Unió, amb el projecte +FUTUR, ha generat un espai participatiu amb les entitats, els professionals, la ciutadania i altres agents d'interès per promoure anàlisi i propostes d'acció.

Creiem que les organitzacions que marcaran la diferència seran les que donin resposta al triple repte de la sostenibilitat, la transformació en el model d'atenció i el compromís social. I aquest triple repte apel·la a tots els agents actius de les organitzacions, a la governança, als equips directius, als professionals, a les persones i les seves famílies i a l'entorn.

Com a Unió tenim altres reptes per ser mereixedors de confiança i credibilitat com fer valer el model i la diversitat del sistema sanitari català; promoure un sistema sostenible orientat a resultats; impulsar realment un sistema centrat en la persona i superar les resistències al canvi mitjançant un model de govern que alineï objectius i que respecti cadascuna de les competències individuals.

La nostra força rau en la pluralitat i transversalitat dels associats. Això es reflecteix en diferents espais de diàleg amb les empreses i els professionals, vinculats a la innovació, el debat crític i el coneixement orientat a la gestió com el Fòrum d'Associats Col·laboradors i del Consell Científic Assessor. La Fundació Unió també esdevé un espaien el qual, des d'una visió empresarial i ètica, es contribueix al creixement, la sostenibilitat i la millora dels resultats de la qualitat i l'eficiència de les organitzacions, amb l'objectiu de revertir aquests valors conjunts que esmentaven al principi, en coneixement a la societat.

Ens movem per ser referents d'un repte de país vinculat al progrés econòmic i social. I ho fem amb una mirada oberta al món desplegant aliances amb entitats internacionals. Concretament, recordo que al 2020 organitzarem el 44 Congrés Mundial d'Hospitals que aplegarà més de 1.000 directius de tot el món de l'àmbit sanitari i social.

Aquest balanç i la memòria que dona prova de tota la feina no seria possible sense la implicació dels òrgans de govern, l'activitat dels òrgans de participació i la professionalitat de l'estructura tècnica de La Unió.

Carles Nuñez Nadal, Vocal president del consell de sector d'activitat privada de La Unió i Director General de Fisiogestión

En el marc d'una visió holística de les organitzacions, l'experiència del professional i del pacient són claus per avançar cap a una millor assistència i un abordatge integral de la persona. Aquesta és precisament una de les principals línies del projecte +Futur de la Unió, amb el qual totes les entitats associades ens sentim compromeses.

Aquesta experiència del professional i del pacient suposa passar d'un model d'atenció assistencial centrat en la patologia a un model que incentiva els valors de la persona i que promou la participació del pacient en la presa de decisions fomentant la corresponsabilització. Alhora que també prima l'autonomia del professional i posa el focus en la gestió clínica.

En el context actual i dins les organitzacions, aquest tàndem professional-pacient ens col·loca davant de nous reptes com ara el fet que els professionals disposin d'una actualització permanent dels coneixements o estiguin al cas dels avenços científics més determinants. El professional es troba davant d'un nou ventall de possibilitats professionals, de canvis de rols i de gestió d'equips. Per la seva banda, cal garantir que els pacients, cada vegada més exigents,  disposin d'una adequada i suficient informació per gestionar el seu procés i puguin exercir el seu dret a escollir centre, servei i professional a partir d'una decisió fonamentada.

Professionals, directius, pacients, entorn, comunitat, tots estem implicats en una conversa comuna que ens mou a millorar l'atenció sanitària de més de 7,5 milions persones en el cas de Catalunya.

En aquest canvi de paradigma, des del sector d'activitat privada sanitària i social, podem aportar bones pràctiques d'innovació avaluades que contribueixin a millorar la pedalada del tàndem professional-pacient en benefici d'una millor atenció per a tothom, independentment de la titularitat del centre perquè al treballar en xarxa els resultats de les organitzacions es potencien. En aquest sentit, advoquem per la innovació responsable, que en el nostre àmbit està directament vinculada a la transformació digital i, que actualment, té molt a veure amb tecnologies específiques de consulta, monitorització o seguiment a distància que aporten més qualitat i seguretat pel pacient i més eficiència pel sistema.

En aquesta línia, disposem de resultats de països del nostre entorn com el Regne Unit que demostren que l'ús d'aquest tipus de les TIC en pacients amb diabetis, insuficiència cardíaca o EPOC poden arribar a una reducció en taxes de mortalitat del 45%, una disminució del 15% en visites a urgències i una reducció del 8% del cost per pacient.

El compromís i l'empenta de la societat civil catalana han estat bàsiques per construir un sistema sanitari avalat pels resultats del qual ens podem sentir ben orgullosos i honestament creiem que la seva implicació serà clau per moure'ns junts cap a un millor sistema sanitari de futur per a tothom.

III Jornada del Consell de Sector d'Activitat Privada

 

 

Glòria López Cañete
Treballadora social de l'Àrea Rehabilitació i coordinadora de Voluntariat. Hospital Sagrat Cor. Germanes Hospitalàries
Isabel Marin
Coordinadora de treball social. Fundació Assistencial de Mútua Terrassa.

Amb aquest post, i, amb motiu del Dia Mundial del Treball Social el 19 de març d'enguany, les autores recorden el compromís, la contribució i la feina dels professionals d'aquest àmbit com a coneixedors i transformadors de la realitat a partir de la intervenció social.

Des de La Unió, l'aposta per aquesta línia de treball és ferma i al 2007 es va crear el Consell Tècnic Assessor en Treball Social. En formem part, professionals de les entitats associades dels àmbits de salut mental, d'hospitals, d'atenció primària, i de la sociosanitària. Principalment, actuem per donar suport a tot el treball que es fa a la provisió de serveis, reforçant les anàlisis tècniques que l'estructura professional de La Unió realitza. Dins dels nostres objectius, també treballem per donar visibilitat al nostre àmbit.

Volem destacar que durant aquests anys s'han fet 5 Jornades de treball social i sanitari, amb temes diferents com ara els dilemes ètics de la pràctica diària, l'atenció a la complexitat tant dels malalts com de la intervenció social, les figures de protecció, o l'atenció a final de vida. També s'han compartit 5 sessions tècniques de "benchmarking en innovació" en treball social, amb un alta participació tant de treballs presentats com d'assistència. A més a més, s'han preparat espais de discussió i de debat sobre temes puntuals que recollien inquietuds diverses, com ara la protecció de dades, la confidencialitat, els canvis en el pla d'estudis, les incapacitacions, etc...

La inspiració i l'acció del Consell Tècnic Assessor de Treball Social de La Unió s'emmarca en la definició de la Federació Internacional de Treball Social (FITS) i la Internacional Association of Schools of Social Work (IASSW) del nostre àmbit de treball en el sentit d'una:

professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social i l'enfortiment i alliberació de les persones. Els principis de justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals per el treball social. Recolzat per les teories del treball social, les ciències socials, les humanitats i els coneixements indígenes, el treball social involucra a las persones i a les estructures para fer front als desafiaments de la vida i augmentar el benestar.

Avui és un dia en què val la pena recordar els inicis de la professió. L'any 1932, el Dr. Raül Roviralta va fundar a Barcelona la primera escola d'Assistència Social de Catalunya. Després del parèntesi de la Guerra Civil, l'octubre del 1939 s'inicià un nou curs acadèmic sota la tutela de l'Església. Durant molts anys les escoles van estar promogudes bàsicament per l'església i la secció femenina, la situació política de la dictadura no permetia fer-ho d'altra manera i l'alumnat era estrictament femení.

Catorze anys després, l'any 1953, a la càtedra del Dr. Sarró del Hospital Clínic, neix l'escola d'assistents socials mixta i escola de visitadores socials psicòlegs. Tant l'Hospital Clínic com l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, varen ser els primers en comptar amb assistents socials.

L'any 1964 és van reconèixer els estudis oficials i al 1967 es va crear a Madrid la primera escola oficial d'assistents socials a l'Estat espanyol. Després de diverses reformes, arribem a la última i en la que el Ministeri d'Educació i Ciència inclou aquesta carrera dins els títols de Grau (1).

Actualment, l'envelliment de la població, l'increment de la incorporació de la dona al món laboral, l'increment del flux immigratori, la modificació en els models de família, la introducció de mesures preventives d'algunes patologies, l'educació sanitària, etc. estan incidint sobre la salut. Tot això, ha suposat un canvi en el panorama de l'atenció sanitària en general i ha fet imprescindible el treball social sanitari en tots els àmbits, i que es defineix com “Activitat professional que té por objecte el tractament dels problemes psicosocials que apareixen en relació a les situacions de malaltia, tant si tenen a veure amb el seu desencadenant, com si es deriven de aquelles, així com la investigació dels factors psicosocials que incideixen en el procés salut-malaltia” (2).

En una societat on la constant és la transformació, els professionals de l'àmbit del treball social són claus per atendre millor les persones avui dia en el marc d'unes polítiques públiques de salut i social i sobretot de futur. Per aquest motiu, i en el sÍ de l'estratègia global de La Unió, els membres d'aquest consell tenim el ferm compromís de seguir treballant, representant i defensant la nostra professió amb l'objectiu de millorar l'atenció de les persones a les quals servim i comptant amb els recolzament de les nostres institucions.

1- Treball social hospitalari Models teòrics. Comissió de Treball Social d'Hospitals d'Aguts. Consorci Hospitalari de Catalunya

2- Ituarte Tellaeche, A. El papel del trabajador social en el campo sanitario. Trabajo Social y Salud. 1995. V. 20, 275-290. 

 

Jaume Duran Navarro, Secretari de la Junta Directiva de La Unió i Director General de la Fundació Sanitària de Mollet
Per un envelliment saludable i actiu

A propòsit de la compareixença al Parlament de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran, l'autor subratlla la necessitat de passar a l'acció en el desplegament de polítiques públiques que integrin l'àmbit sanitari i social. A partir d'un envelliment respectuós amb l'individu, els seus valors i la família, descobreix les 9 accions que proposa.

El passat 13 de març, en representació de La Unió, vaig tenir l'honor de comparèixer davant la Comissió que promou la millora de la qualitat de vida de la gent gran. Convindrem que l'envelliment és un avenç social i un gran triomf de la humanitat. I, precisament, el gran repte de les societats longeves és actuar preventivament i acompanyar la persona cap a un envelliment actiu i saludable. Alguna dada, en 2060 un 69% de les persones majors de 80 anys seran depenents. Cal tenir en compte que els processos individuals no es concreten en edats determinades sinó en estats funcionals i per això cal considerar un nou concepte de gent gran mantenint sempre l'objectiu de més qualitat de vida.

Per assolir-ho cal que actuem avui pensant en el demà impulsant polítiques públiques que s'articulin sobre l'autonomia de la persona i la seva corresponsabilitat;  respectant cada perfil individual (valors, cultura) i entorn familiar, i, promovent el compromís ètic i social personal, professional, de les institucions i del conjunt de la societat.Un model arrelat en el territori, amb una atenció integral i que garanteix el continum assistencial.

Proposem 9 accions en el marc d'un sistema de salut i social de cobertura pública que desplegui polítiques de consens social i que se centrin en:

-situar l'atenció a les persones com a prioritat efectiva de Govern amb la creació d'una conselleria d'atenció a les persones amb un abordatge integral sanitari i social

-dotar-nos d'un pressupost suficient per a les polítiques de protecció social a nivell similar a la dels països referents en aquest àmbit.

-disposar d'un pla integral, transversal i de millroa de la qualitat de vida de la gent gran que englobi el conjunt de polítiques públiques, a totes les administracions competents i al conjunt d'agents socials i societat civil que hi interactuen.

-treballar l'acció comunitària i preventiva, sanitària i social, i la promoció de l'envelliment actiu i saludable.

-situar el domicili i la proximitat a l'entorn habitual a la persona (respectar l'“estar el màxim de temps possible a casa”, el principal desig de la gent gran)

-impulsar una xarxa de serveis acreditada de proximitat, flexible i innovadora, i de gestió professionalitzada.

-revisar la cartera de serveis

-el reconeixement social dels professionals que treballen en l'àmbit d'atenció a la gent gran i promoure la seva professionalitat.

-donar resposta adequada a les tendències de futur a partir del la realitat del model i actuar per avançar-nos a la provisió de serveis per tal d'oferir una millor atenció a les persones obrint els ulls a les iniciatives que es fan en països del nostre entorn.

A La Unió som una organització de persones que atenem persones i tenim el ferm compromís d'oferir la millor atenció possible contribuint a fer una societat més justa.

Podeu accedir al text de suport de La Unió a la compareixença

Secretari de la Junta Directiva de La Unió
Director General de la Fundació Sanitària de Mollet

Roser Fernández, directora general de La Unió

El passat 11 de febrer, vaig tenir l'honor comparèixer al Parlament de Catalunya en representació de tota l'Entitat i a petició de la Comissió d'Economia i Hisenda, davant la Ponència que ha d'elaborar l'informe sobre el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Creiem sincerament que es tracta d'una bona iniciativa legislativa que ha de permetre preservar la qualitat i accessibilitat dels ciutadans a uns serveis sanitaris i socials de qualitat, amb unes entitats i professionals arrelats al territori i compromesos amb les polítiques públiques.

Aquest compromís ve de lluny i és el resultat del compromís de la societat civil catalana amb les polítiques públiques (fundacions, ordes religiosos, associacions, mútues, petites i mitjanes empreses, professionals agrupats en múltiples formules jurídiques) aportant patrimonis, infraestructures i equipaments, coneixements i professionals, gestió personalitzada, i capacitat de recerca i innovació a la prestació de serveis de cobertura pública. Aquest model està avalat per resultats i és apreciat per la població com mostren les enquestes periòdiques.

Veure entrada completa
27/02/2019
Anna Riera, Directora de Participació Associativa

L'últim dia del mes de febrer, l'OMS ens convida a recordar el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. La data és escollida expressament perquè resulta peculiar que aquest dia pugui caure en 28 o en 29. Les malalties minoritàries s'anomenen així perquè només les pateixen entre el 2 i el 3 % de la població i, per tant, són poc visibles socialment, però personalment poden tenir un impacte molt negatiu.

Actualment, hi ha més de 7.000 malalties minoritàries diferents identificades i que afecten directament la vida diària de més de 30 milions de persones, només a Europa. Tenen en comú una base genètica que afecta diversos òrgans i sistemes del cos que sovint provoquen patiment, discapacitat i/o la mort. Aquestes malalties es poden presentar en qualsevol moment de la vida, són d'una gran complexitat i fan del tot necessari, tant des del punt de vista mèdic com social, un abordatge multidisciplinari en el qual la coordinació entre els diferents professionals implicats és cabdal.

Veure entrada completa
14/02/2019
Joan Solà, Vocal president del Consell del Sector d’Atenció a la Dependència de La Unió

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (Idescat), actualment, un 18 % de la població a Catalunya té més de 65 anys i aquesta xifra arribarà al 23% el 2030. Aquesta dada és un èxit de la nostra societat així com el fet que l'increment de l'esperança de vida en néixer a casa nostra se situï als 83 anys, una de les més elevades del món.

Si, com prediuen les estadístiques, viurem més, hem de treballar per dotar-nos d'una atenció de qualitat i de futur centrada en la persona. Més quan estem instal·lats en una transformació permanent de la qual és difícil albirar les conseqüències. En aquesta tessitura, l'onada de cronicitat i envelliment afecta totes les esferes socials i suposa un repte gegantí, tant pel volum com per la complexitat.

Veure entrada completa

Equip del Codi Tipus de La Unió

Des de La Unió volem adherir-nos a la celebració del Dia Europeu de Protecció de Dades. La Unió no podia deixar passar la celebració d'aquest dia, essencialment per dos motius. En primer lloc perquè els darrers mesos el marc normatiu de Protecció de Dades ha patit canvis molt rellevants amb l'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades i amb la promulgació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals. I, en segon lloc, perquè La Unió té una llarga tradició en acompanyar a les entitats adherides al Codi Tipus, des de fa 17 anys i de manera majoritària al sector sanitari i social català. Aquesta tradició es projecta al futur en la conversió del Codi Tipus a Codi de Conducta, en la qual ja estem treballant, juntament amb les autoritats de control, i que aglutinarà tot el pòsit de coneixement assolit durant aquest llarg trajecte de manera compartida amb els més de 180 adherits. A través d'aquesta comunicació us expliquem perquè se celebra, avui, el Dia Europeu. Hem aprofitat el moment per demanar a una petita mostra de representants d'entitats adherides al Codi Tipus què suposa el nou marc legal per les seves entitats i/o què els ha comportat l'adhesió al Codi Tipus en aquest entorn de canvi normatiu. Podreu llegir les seves declaracions al final del text.

Veure entrada completa
17/12/2018
Josep Fusté, Director d'Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de La Unió

Vam començar aquest desembre amb un fet simbòlic però de valor: ens concedien a La Unió un dels premis a la Millors idees 2018 que organitza Diario Médico per al Projecte +FUTUR, un projecte on hi participen totes les entitats associades, un projecte col·lectiu d'aposta pel futur.

A la Jornada associativa d'enguany, el passat dijous 13 de desembre, ens vam trobar per parlar –pensar per actuar, actuar per avançar-nos– sobre el compromís dels professionals en la transformació de les organitzacions. Constantí Serrallonga ens deia en la seva conferència que la gent vol sentir-se part d'un projecte ambiciós. També reflexionava amb nosaltres sobre la cultura de gestió, per acabar destacant la importància de tenir valors positius a les organitzacions. Necessitem organitzacions “alegres” malgrat el dia a dia tingui moments que puguin desencoratjar-nos.

Veure entrada completa
03/12/2018
Anna Riera, Directora de Participació Associativa

El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, impulsat per l'Organització Mundial de les Nacions Unides (ONU) i la Unió Europea (UE) a nivell internacional. Es tracta d'una jornada per donar visibilitat al col·lectiu i reivindicar els seus drets d'inclusió social i laboral recollits a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Són diversos els aspectes que afecten al benestar i la vida de les persones, tinguin discapacitat o no. S'ha avançat molt en molts dels àmbits que contribueixen a construir un futur inclusiu de forma efectiva: aspectes que fan referència al treball, a l'arquitectura, a la lluita contra l'estigma, a la salut, és a dir, als drets fonamentals de les persones en general. Però no n'hi ha prou ni es pot abaixar la guàrdia. Perquè no tots tenim les mateixes capacitats i necessitem diferents suports.

Veure entrada completa
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/05/2019