Oficina d’Atenció a l’Associat

Oficina d’Atenció a l’Associat
A través de l'Oficina d'atenció a l'associat es vol potenciar la comunicació i la participació activa de les entitats associades. Amb aquest objectiu s'atenen consultes i es recullen suggeriment per tal de millorar l'experiència dels associats de La Unió.
Oficina d'atenció a l'associat

L'Oficina d'atenció a l'associat dirigeix la resposta directament o a través dels òrgans tècnics que La Unió ja té establerts. Les consultes inclouen els següents àmbits: sanitari, social, economicofinancer, relacions laborals i sistemes d'informació, així com tot allò que està relacionat amb els serveis que s'ofereixen a través de la Fundació Unió: assessorament estratègic, en protecció de dades, comunicació, qualitat, formació i recerca.

La recollida sistemàtica de les consultes permet implementar plans de millora per oferir un millor servei a l'associat.

Persona de contacte:

  • Vanessa Massó
    vanessamasso@uch.cat
    Telf: 93 552 92 08
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF Member 2022Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 04/10/2022