Els sindicats rebutgen uns increments salarials d’entre el 13% - 18 % i una reducció de 5 jornades anuals per als hospitals de la XHUP

Els sindicats rebutgen uns increments salarials d’entre el 13% - 18 % i una reducció de 5 jornades anuals per als hospitals de la XHUP
Del 09/03/2006 al 16/07/2006
Comunicat conjunt de La Unió i el Consorci Hospitalari de Catalunya

Barcelona, 09 de març de 2006 -. Els sindicats han expressat la seva disconformitat, amb una manifestació a l'entrada de la sala de reunions, el dia previst per donar resposta a la proposta patronal tramesa el divendres 3 de març. Les organitzacions patronals han abandonat, en conseqüència la reunió.

La proposta rebutjada suposa un cost superior a 125 milions d'euros, que el Departament de Salut s'ha compromès reiteradament a finançar mitjançant els concerts.

A títol indicatiu la proposta rebutjada comporta unes garanties mínimes retributives de:

·54.000 euros pels metges (18% d'increment).

·23 euros per hora de guàrdia mèdica (75% d'increment).

·28.300 euros per les infermeres de dia (14'8% d'increment)

·32.800 euros per les infermeres de nit (16'33% d'increment)

·20.840 euros pels Tècnics de grau superior (13'24% d'increment)

·18.472 euros pels auxiliars d'infermeria (14% d'increment)

·16.000 euros pels porta-lliteres (13'70% d'increment)

·19.700 euros pel personal administratiu (13'78% d'increment)

Aquestes garanties mínimes son d'aplicació únicament al 10% dels col·lectius professionals. El 90% restant gaudirà de retribucions superiors sobre aquestes.

La reducció de 5 jornades anuals comporta 217 dies de treball diürn i 149 jornades nocturnes.

Les organitzacions patronals lamenten profundament que, a causa de la protesta realitzada a l'entrada del lloc de reunió, no s'hagi pogut celebrar en el dia d'avui la reunió negociadora.

Les organitzacions patronals demanen un exercici de responsabilitat proporcional als recursos econòmics disponibles, augmentats gràcies a les millores de finançament sanitari, i el creixement de la nostra economia, i prioritzats per millores adreçades als recursos humans.

Les organitzacions patronals volen manifestar, en exercici de la seva voluntat de responsabilitat pública, que reduccions superiors a 5 jornades anuals en un sector amb una quantia important de professionals qualificats, pot agreujar notablement l'actual situació de carència d'aquests.

Les organitzacions patronals demanen al Departament de Salut disposar dels recursos econòmics necessaris en el termini mes curt possible i consideren el rebuig sindical motivat per raons d'interès alienes als treballadors i professionals.

Les organitzacions patronals manifesten la seva voluntat de mantenir la negociació sobre la proposta presentada que consideren històrica i beneficiosa per la totalitat dels treballadors.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018