La Unió valora positivament l’acord financer sobre la sanitat

La Unió valora positivament l’acord financer sobre la sanitat
Del 14/09/2005 al 16/07/2006
Però avisa que també és necessari avançar en la contenció del cost i en la millora de la gestió. L'augment dels recursos serà insuficient si no s'acompanya d'altres mesures

Barcelona, 14 de setembre de 2005.- La Unió valora positivament l'acord que s'ha assolit en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera i que permetrà, d'acord amb la proposta del Govern de l'Estat, la injecció de quasi 1.700 milions d'euros anuals per fer front a les deficiències de finançament i dèficit acumulat al sector sanitari per part de les C.A.

Pel Director General de La Unió, Boi Ruiz, aquesta mesura era imprescindible per alleugerar el dèficit generat actualment. Boi Ruiz ha dit també que un acord sobre la matèria era inajornable i per això ha expressat la satisfacció de la Unió pel mateix. Queden, malgrat tot, pendents qüestions com el deute històric amb la seguretat social, la transferència del patrimoni dels hospitals públics i l'adequació de la regulació de l'IVA als centres sanitaris.

No obstant, des de La Unió es considera oportú alertar que la injecció de més recursos, tot i que imprescindible, no és suficient. “Estem convençuts que, un cop assolit el primer objectiu, que era l'obtenció de més recursos, ara és necessari a Catalunya arribar a acords i prendre mesures per aconseguir també contenció en la despesa i millores substancials en la gestió d'aquests recursos” .

En aquest sentit, Boi Ruiz s'ha referit, entre d'altres mesures, a l'habilitació de mecanismes de flexibilitat en la gestió sanitària, l'acord marc laboral, el desenvolupament de la descentralització, la revisió dels actuals sistemes de contraprestació dels serveis, la posada en marxa d'agències de qualitat que facilitin l'avaluació continuada dels resultats obtinguts en la gestió dels centres o la millora de la transparència en l'assignació de recursos per part de l'administració. Per a tot això caldrà segurament un gran pacte sectorial.

“Els recursos sempre són limitats i per tant el que és també inajornable és gestionar-los amb criteris d'excel·lència i efectivitat. Un cop s'ha arribat a un acord pel que fa referència a l'assignació de més recursos, ara és també necessari prendre decisions i actuar en el capítol de la despesa i la gestió amb acords a casa nostra” , ha reiterat Boi Ruiz.

La Unió és l'associació empresarial de referència de les entitats sanitàries i socials de Catalunya, amb més de noranta associats. Entre els seus objectius principals està assegurar, mitjançant la gestió empresarial eficient i un servei de qualitat, la sostenibilitat econòmica de les entitats prestadores de serveis sanitaris i socials, tant en el sector públic com en el privat.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/08/2018