Les organitzacions patronals demanen la mediació per resoldre favorablement el conflicte laboral de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Les organitzacions patronals demanen la mediació per resoldre favorablement el conflicte laboral de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Del 17/03/2006 al 16/07/2006

Barcelona, 17 de març de 2006-. En relació al conflicte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, voldríem manifestar la complexitat en la que es troba immers l'Hospital, sent probablement un dels últims centres sanitaris a Catalunya que resta pendent de sortir d'una crisi econòmica que porta arrossegant durant els darrers anys.

Considerem que el projecte que està duent a terme aquesta institució permetrà reposicionar-la com un dels centres punters de la sanitat catalana.

Sota el nostre criteri, el conflicte en curs té les seves arrels en la gran confusió entre professionalisme i sindicalisme no resolt des de fa dècades.

El manteniment o promoció d'acords laborals singulars amb col·lectius professionals ha estat útil per no afrontar el debat.

En primer lloc, caldria retornar al marc laboral que li és propi per tal de permetre una distribució equitativa dels recursos econòmics en relació als valors afegits aportats i establir les condicions laborals adients. En segon lloc, caldria obrir el debat de l'exercici professional en el marc de les entitats proveïdores de serveis públics i les condicions per a la corresponsabilització en els projectes, concretant-lo en el cas de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Un conflicte establert en termes de guanyadors o perdedors, com el que ens ocupa, no té solució des de l'actuació dels actors implicats, sent desitjable el pacte per a una mediació que permeti a tots ser prou guanyadors per fer guanyadora la institució i la seva pervivència secular.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 18/09/2018