La Unió forma part del Consell assessor del nou model de l'Atenció Primària

La Unió forma part del Consell assessor del nou model de l'Atenció Primària
Diumenge 02/07/2017

El passat 3 de juliol es va celebrar la primera reunió del Consell Assessor de l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), mitjançant la qual es va constituïr l'òrgan que ha de liderar la implementació del nou model de primària i del qual La Unió en forma part a través de la directora general, Helena Ris i la directora de participació associativa, Anna Riera. Aquest consell, que té com a missió actuar com a garant en el procés de desenvolupament de l'ENAPISC, s'encarregarà d'emetre les recomanacions necessàries per al desplegament de les actuacions. En la primera sessió, Anna Riera va afirmar que la principal aportació de La Unió pel que fa al nou model de primària és la diversitat de visions.

El consell està format per 41 grups convidats de patronals, societats científiques, col·legis professionals, universitats, sindicats i entitats del Consell Consultiu de Pacients i altres entitats ciutadanes; a més de 6 persones a títol individual, expertes en atenció primària.

El Consell assessor de l'ENAPISC és un dels quatre components estables de l'estructura per al desplegament del nou model de l'atenció primària. Els altres tres són la Direcció de l'Estratègia (funció executiva), la Comissió permanent (funció executiva i avaluadora) i diferents comissions tècniques no estables que es crearan a demanda de la Direcció de l'Estratègia o del Consell assessor. Tots quatre òrgans vetllaran per la competència i expertesa professional atenent a criteris de representació equilibrada entre dones i homes i categories professionals.

La nota de premsa del Departament de Salut recull tota la informació.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/08/2018