Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dijous 23/03/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/484/2017, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per a l'any 2017 (codi de conveni núm. 79001195011996).
  • RESOLUCIÓ TSF/510/2017, de 9 de març, de cessament del senyor Jaume de Montserrat Nonó com a director de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • ORDRE TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • RESOLUCIÓ TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2017.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

  • ORDRE VEH/41/2017, de 14 de març, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Departament d'Ensenyament.

  • RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

Parlament de Catalunya.

  • RESOLUCIÓ 527/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018