Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dijous 23/03/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/484/2017, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per a l'any 2017 (codi de conveni núm. 79001195011996).
  • RESOLUCIÓ TSF/510/2017, de 9 de març, de cessament del senyor Jaume de Montserrat Nonó com a director de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • ORDRE TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • RESOLUCIÓ TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2017.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

  • ORDRE VEH/41/2017, de 14 de març, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Departament d'Ensenyament.

  • RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

Parlament de Catalunya.

  • RESOLUCIÓ 527/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 11/12/2017