Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 02/07/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut.

  • DECRET 74/2017, de 20 de juny, de cessament del senyor Antoni Andreu Périz com a director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.
  • DECRET 75/2017, de 20 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Barberà Lluís director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/1387/2017, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora de modificació del VIIè Conveni col·lectiu de Catalunya de residències, centres de dia i llars-residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual per a l'any 2017 (codi de conveni núm. 79001195011996).
  • RESOLUCIÓ TSF/1543/2017, de 30 de juny, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions del Programa 2 als centres especials de treball (ref. BDNS 349313).

Departament de la Presidència.

  • LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Parlament de Catalunya.

  • RESOLUCIÓ 694/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

JEFATURA DEL ESTADO

Presupuestos Generales del Estado.

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 15/12/2017