Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 02/07/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut.

  • DECRET 74/2017, de 20 de juny, de cessament del senyor Antoni Andreu Périz com a director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.
  • DECRET 75/2017, de 20 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Barberà Lluís director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/1387/2017, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora de modificació del VIIè Conveni col·lectiu de Catalunya de residències, centres de dia i llars-residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual per a l'any 2017 (codi de conveni núm. 79001195011996).
  • RESOLUCIÓ TSF/1543/2017, de 30 de juny, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions del Programa 2 als centres especials de treball (ref. BDNS 349313).

Departament de la Presidència.

  • LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Parlament de Catalunya.

  • RESOLUCIÓ 694/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

JEFATURA DEL ESTADO

Presupuestos Generales del Estado.

  • Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018