Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 08/10/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut.

 • ACORD GOV/132/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor 2017-2019.
 • ACORD GOV/133/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties de l'aparell respiratori 2017-2019.
 • ACORD GOV/134/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director d'oncologia 2017-2019.
 • ACORD GOV/135/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties de l'aparell circulatori 2017-2019.
 • ACORD GOV/136/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director sociosanitari 2017-2019.
 • RESOLUCIÓ SLT/2325/2017, de 28 de setembre, d'adaptació de nomenaments de diversos llocs de comandament a l'estructura administrativa del Departament de Salut.
 • RESOLUCIÓ SLT/2326/2017, de 28 de setembre, d'adaptació de nomenaments de diversos llocs singulars com a conseqüència de la reestructuració administrativa del Departament de Salut.

Institut Català de la Salut.

 • RESOLUCIÓ SLT/2238/2017, de 7 de setembre, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre l'Institut Català de la Salut i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en matèria de desenvolupament de les activitats de suport i gestió de la recerca i la innovació tecnològica a l'entorn de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa.
 • RESOLUCIÓ SLT/2239/2017, de 14 de setembre, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió per a l'any 2017 que formalitza l'Institut Català de la Salut (ICS) al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per al subministrament de roba de fabricació especial per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Servei Català de la Salut.

 • RESOLUCIÓ SLT/2250/2017, de 20 de setembre, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i ratificats pel seu Consell de Direcció al llarg del primer semestre de l'any 2017.

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 • RESOLUCIÓ TSF/2249/2017, de 23 de maig, per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 24/01/2018