Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dissabte 21/10/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament d'Ensenyament.

  • RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.

Departament de Salut.

  • ACORD GOV/149/2017, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla director de salut mental i addiccions 2017-2019.

Servei Català de la Salut.

  • RESOLUCIÓ SLT/2462/2017, de 20 d'octubre, per la qual es dona publicitat als acords del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 29 de maig de 2017, 17 de juliol de 2017 i 18 de setembre de 2017, relatius a la modificació de l'estructura del Servei Català de la Salut, i es dona publicitat al text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, resultant d'aquestes modificacions.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/2442/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm. 7900037501994).
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/01/2018