Sentència Tribunal Suprem sobre la paga extra de 2012

Sentència Tribunal Suprem sobre la paga extra de 2012
Divendres 07/04/2017

Mitjançant sentència número 2016/2017 de 14 de març del 2017, el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 12 de juny de 2014 i resol així, en favor de les tesis de les entitats patronals, el problema que s'havia suscitat al sector respecte a si era d'aplicació les reduccions a les pagues extraordinàries establertes pel RD 20/2012 a les entitats incloses als àmbits del VII Conveni de la XHUP i del I Conveni sociosanitari i de salut mental en règim de consorci, fundació amb participació majoritària d'administracions públiques i societat mercantil.

El fons del debat era si aquestes entitats s'incloïen o no dintre del que es denomina “sector públic”. El TSJ Catalunya havia considerat, d'acord amb els plantejaments de les patronals sanitàries, que estan incloses dintre del sector públic, i per tant afectades per les reduccions, totes les entitats que ostentin la condició d'empresa pública, fundacions públiques, consorcis i corporacions públiques de naturalesa local o autonòmica i Societats mercantils públiques. Davant l'oposició de les organitzacions sindicals, ni el TSJC ni ara el TS han acceptat els seus arguments.

Per més informació, veure la documentació adjunta.  

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018