Sessió Tècnica sobre Facturació del Mòdul Social de l'Atenció Sociosanitària

Sessió Tècnica sobre Facturació del Mòdul Social de l'Atenció Sociosanitària
Divendres 07/04/2017

FotoSessióFacturació
 La Unió i el CSC van organitzar la Sessió Tècnica sobre Facturació del Mòdul Social de l'Atenció Socisanitària, celebrada al Parc Sanitari Pere Virgili el passat 5 d'abril. L'objectiu de la sessió va ser aclarir els aspectes normatius que regeixen la facturació del mòdul social de la llarga estada i hospital de dia de l'atenció sociosanitària i resoldre els dubtes dels responsables dels centres sociosanitaris sobre els aspectes tècnics del procés. A l'acte van intervenir el subdirector de Gestió de Recursos de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Rafel Arderiu; la cap de servei del Servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social del mateix Departament, Mercè Romaní, i el tècnic Xavier Sales. Van estar moderats pel director general de la Fundació Sociosanitària de Manresa, Manel Valls.

Els representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies van explicar que la contractació del mòdul social en l'atenció sociosanitària presenta la dificultat d'estar condicionada a l'activitat que contracta el CatSalut però que el seu Departament necessita d'una previsió d'activitat formalitzada a principis d'any. D'altra banda, el finançament públic del mòdul social inclou el copagament dels usuaris i aquest només és aplicable per a les estades efectivament finançades pel sistema públic. Atès que es contracten un volum d'estades amb un màxim anual, el finançament públic no pot excedir aquest topall, el qual també afecta al copagament.

Durant el darrer any es van produir en alguns centres un nombre d'estades que excedia el màxim anual i per tant això ha comportat problemes en la facturació i en la correcció de les estades facturades perquè no superessin el volum d'estades contractades i en l'aplicació del copagament quan aquestes n'eren tributàries. Es va demanar als centres sociosanitaris que gestionessin la previsió d'activitat a fi que no sobrepassessin el topall anual i el marge d'oscil·lació del 10% mensual que s'ha fixat per aquest any.

Un dels punts que va aixecar més controvèrsia va ser sobre el fet que s'havia passat la desviació permesa en la facturació mensual del 20% al 10%, cosa que podia perjudicar als centres que no arriben a fer tota l'activitat en termes anuals però que algun més tenen un volum d'activitat força superior en termes relatius. A banda, d'aquestes qüestions els assistents també van tenir l'oportunitat de plantejar aspectes de procediment i suggeriments que van ser recollits per estudiar per part dels representants de la Direcció General de Protecció Social.

La cloenda de la jornada va anar a càrrec de Palmira Borràs, directora de l'Àrea Associativa del CSC, qui va considerar que "les dinàmiques de Salut i Afers Socials són diferents i el centre ha de fer una planificació i gestió anual de les estades i no passar-se del topall". També hi va intervenir Josep Fusté, director d'anàlisi econòmica, estudis i prospectiva de La Unió, qui va recordar que les regles que determinen la contractació de l'activitat sociosanitària i específicament del mòdul social i el copagament obliguen a ser molt curosos en “no facturar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies més activitat que la contractada, que és la que està sotmesa a finançament públic".

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018