Codi Tipus i protecció de dades

Codi Tipus i protecció de dades
Donem suport a les entitats en l'acompliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Fem assessorament i auditories en matèria de protecció de dades i suport jurídic en els processos sancionadors.

 

versión en español
És un document que recull els criteris i condicions que han de permetre l'elaboració d'unes normes de bones pràctiques, orientades a garantir uns estàndards de referència en estricte compliment de la llei en el tractament de dades de caràcter personal en relació a la salut de les persones en els sectors sanitari, sociosanitari i social. Aquestes dades estan contingudes en els denominats genèricament Fitxers de Pacients (Història Clínica).

L'adhesió al Codi Tipus de La Unió està oberta a totes les entitats dels sectors mencionats, tan associats com no associats.

Amb la implantació del seu Codi Tipus, La Unió pretén aconseguir principalment els objectius següents:

  • Garantir la protecció de les dades de salut dels ciutadans.
  • Facilitar a les entitats adherides el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.
  • Facilitar una gestió segura i eficaç de la informació sanitària.
  • Contribuir a divulgar els drets i deures dels ciutadans en matèria de protecció de dades.
llibre del codi tipus
La metodologia seguida ha estat establir els principis referits a la qualitat de les dades de salut i als drets i garanties dels afectats, juntament amb els models documentals específics que han de servir com a referència.

Altres serveis que s'ofereixen a partir de l'adhesió al Codi Tipus:

  • Assessorament en matèria de protecció de dades
  • Auditoria en matèria de protecció de dades
  • Formació en matèria de protecció de dades

Contacte

Vanessa Massó vanessamasso@uch.cat
Telf: 93 552 92 08 

 
17/12/15
Codi Tipus
La Unió
València, 333
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/09/2017