Informació corporativa

Informació corporativa
La Fundació Unió és una fundació privada sense afany de lucre promoguda per La Unió amb la finalitat de contribuir a la racionalització i millora, en els aspectes tècnic, econòmic i financer, del règim de prestació de serveis de naturalesa sanitària i de benestar social a favor de tots els ciutadans.

La Fundació Unió es marca com a missió la creació i el suport, en la seva aplicació, de nous coneixements que contribueixin a millorar el sector sanitari i social en benefici de la societat i de les organitzacions, des de la iniciativa de La Unió com a entitat promotora.

Finalitats

Es concreten en els següents aspectes, sempre que hi concorrin motius d'interès general en els sectors sanitaris i de benestar social, tal i com s'estableix als seus estatuts:

 • El desenvolupament del coneixement i la recerca sobre gestió en l'àmbit sanitari i social.
 • La formació continuada i permanent reciclatge professional de gestors i tècnics i actualització dels coneixements i la seva gestió
 • El desenvolupament d'estudis, generals o aplicats, adreçats a la planificació de l'activitat de tercers en els esmentats sectors
 • L'elaboració i aplicació pràctica d'instruments generals o específics adreçats a la millora i coordinació de les activitats realitzades per tercers en els sectors sanitari i social
 • L'assessorament i consultoria en gestió i millora de la qualitat i dels resultats de les entitats proveïdores d'aquests serveis
 • El desenvolupament d'activitats de benchmarking entre entitats proveïdores, i la divulgació de bones pràctiques en la prestació de serveis
 • La certificació i reconeixement de bones pràctiques entre les entitats proveïdores de serveis, a través de segells de qualitat.

La Fundació està registrada en les següents institucions internacionals:

 • The World Bank
 • The Inter-American Development Bank
 • European Comission D.G. VIII: F 012
 • The African Development Bank: F-00630-ESP
La Unió
València, 333
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHFCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 25/03/2017