Representació institucional i àmbits de negociació

Representació institucional i àmbits de negociació
La Unió té representació institucional als principals òrgans de decisió en l'àmbit sanitari i social i participa en diferents grups amb l'Administració, els agents socials i altres espais sectorials en representació de les entitats associades, com a interlocutor vàlid i reconegut en el sector.
Representació en els àmbits desenvolupats per l'Administració sanitària:
 

Departament de Salut i vinculats

 • Consell de Participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: Helena Ris
 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS): Anna Riera
 • Comissió de Formació Postgraduada del Personal Sanitari del Departament de Salut: Xavier Baro
 • Consell Assessor Pla Director Sociosanitari: Xavier Pujol
 • Consell Assessor Pla Director de Salut Mental i Addiccions: Joan Orrit, Enric Arqués, Joan Amigó
 • Consell Assessor Pla Director de Malalties Circulatòries: Pendent
 • Consell Assessor del Pla Director de Malalties de l'aparell Respiratori:  Pendent
 • Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia: Eugeni Saigí
 • Consell Assessor del Pla director de l'Atenció a les Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor: Francesca Moya
 • Consell Assessor del PIUC: Anna Riera, Fermí Roquetas
 • Consell de la Professió d'Infermeria de Catalunya: Pilar Gili, Dolors Llorens
 • Comitè de Qualitat del Departament de Salut: Helena Ris, Joan Maria Ferrer
 • Comissió Assessora del sector d'assistència sanitària lliure. Departament de Salut: Helena Ris, Xavier Mate
 • Comissió Tècnica Central Resultats: Anna Riera, Dolors Heras
 • Comitè Directiu del projecte de la HCC de Catalunya: Helena Ris
 • Comitè Tècnic del projecte de la HCC de Catalunya: Joan Maria Adserà
 • Comissió Permanent d' Atenció Primària del Departament de Salut: Marcel Prat, Anna Riera
 • Comissió Assessora d'estudis post-autorització: Rosa Tomàs
 • Consell Assessor de l'ICAM: Xavier Baro
 • Programa per al desenvolupament del diagnòstic per la imatge. Departament de Salut: Lluís Donoso
 • Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS): Anna Riera, Mercè Estrem
 • Patronat Fundació TicSalut: Anna Riera
 • Comitè Direcció Fundació TicSalut: Anna Riera
 • Oficina de Guies de Pràctica Clínica: Joan Maria Ferrer
 • Comitè Tècnic Central de Resultats de l'Atenció Primària: Joan Maria Ferrer
 • Observatori d'Innovació en Gestió Sanitària: Helena Ris, Joan Maria Ferrer

 

CatSalut (Servei Català de Salut)

 • Consell Català de Salut: Enric Mangas
 • Consell de Direcció del CatSalut: Helena Ris
 • Comissió de Proveïdors: Enric Mangas, Helena Ris
 • Comissió Tècnica de la Central de Balanços: Josep Fusté, Dolors Heras
 • Comissió de Sistemes de Pagament: Helena Ris, Anna Riera, Enric Mangas
 • Grup de Sistemes de Pagament. Models i simulacions: Enric Mangas, Joan Martí, Lluís Colomés, Xavier Pujol
 • Grup de Sistemes de Pagament. Facturació: Manoli Garcia, Natàlia Pérez, Lluís García Eroles
 • Comitè Directiu de la recepta electrònica: Helena Ris
 • Comitè Tècnic de la recepta electrònica: Xavier Company
 • Comissió per a la metodologia d'assignació d'una DMA per a la farmàcia d'Atenció Primària i model de coresponsabilització 2013: Anna Riera, Gemma Craywinckel
 • Consell Assessor de la MHDA: Mª Queralt Gorgas, Cristina Nadal

 

Departament de Benestar Social i Família

 • Taula tècnica de la gent gran (ICASS): Josep Lluís Roselló, Montserrat Pareja (poden evolucionar a grups de treball)
 • Taula tècnica de salut mental (ICASS): Joan Orrit, Montserrat Pareja (poden evolucionar a grups de treball)

 

Representació en altres àmbits sectorials

 • Guia autoprotecció centres sanitaris de la Direcció General de Protecció Civil: Rafel Padrós
 • Consell de Participació de Benestar Social Diputació de Barcelona: Montserrat Pareja
 • Comisión de vigilancia y arbitraje del Convenio para la asistencia de accidentados de tráfico (UNESPA): Llorenç Sotorres
 • Subcomissió Permanent de Catalunya del Conveni UNESPA: Llorenç Sotorres
 • Comissions relatives a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil:
  • Comissió Tripartida: Helena Ris
  • Comissió d'Institucions: Helena Ris, Josep Maria Bosch
  • Comissió de Seguiment: Josep Maria Bosch
 • Comissió paritària de Formació continuada del sector sanitari de Catalunya: Oscar Dalmau
 • Junta Directiva Societat Catalana de Mediació en Salut: Josep Maria Bosch
 • Comissió Tècnica en matèria de documentació clínica - AquAS: Anna Riera, Josep Maria Bosch

 

 

 

 

La Unió
València, 333
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHFCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 30/05/2017