Representació institucional i àmbits de negociació

Representació institucional i àmbits de negociació
La Unió té representació institucional als principals òrgans de decisió en l'àmbit sanitari i social i participa en diferents grups amb l'Administració, els agents socials i altres espais sectorials en representació de les entitats associades, com a interlocutor vàlid i reconegut en el sector.
Representació en els àmbits desenvolupats per l'Administració sanitària:
 

Departament de Salut i vinculats

 • Consell de Participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: Helena Ris
 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS): Anna Riera
 • Comissió de Formació Postgraduada del Personal Sanitari del Departament de Salut: Xavier Baro
 • Consell Assessor Pla Director Sociosanitari: Xavier Pujol
 • Consell Assessor Pla Director de Salut Mental i Addiccions: Joan Orrit, Enric Arqués, Joan Amigó
 • Consell Assessor Pla Director de Malalties Circulatòries: Pendent
 • Consell Assessor del Pla Director de Malalties de l'aparell Respiratori:  Pendent
 • Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia: Eugeni Saigí
 • Consell Assessor del Pla director de l'Atenció a les Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor: Francesca Moya
 • Consell Assessor del PIUC: Anna Riera, Fermí Roquetas
 • Consell de la Professió d'Infermeria de Catalunya: Pilar Gili, Dolors Llorens
 • Comitè de Qualitat del Departament de Salut: Helena Ris, Joan Maria Ferrer
 • Comissió Assessora del sector d'assistència sanitària lliure. Departament de Salut: Helena Ris, Xavier Mate
 • Comissió Tècnica Central Resultats: Anna Riera, Dolors Heras
 • Comitè Directiu del projecte de la HCC de Catalunya: Helena Ris
 • Comitè Tècnic del projecte de la HCC de Catalunya: Joan Maria Adserà
 • Comissió Permanent d' Atenció Primària del Departament de Salut: Marcel Prat, Anna Riera
 • Comissió Assessora d'estudis post-autorització: Rosa Tomàs
 • Consell Assessor de l'ICAM: Xavier Baro
 • Programa per al desenvolupament del diagnòstic per la imatge. Departament de Salut: Lluís Donoso
 • Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS): Anna Riera, Mercè Estrem
 • Patronat Fundació TicSalut: Anna Riera
 • Comitè Direcció Fundació TicSalut: Anna Riera
 • Oficina de Guies de Pràctica Clínica: Joan Maria Ferrer
 • Comitè Tècnic Central de Resultats de l'Atenció Primària: Joan Maria Ferrer
 • Observatori d'Innovació en Gestió Sanitària: Helena Ris, Joan Maria Ferrer

 

CatSalut (Servei Català de Salut)

 • Consell Català de Salut: Enric Mangas
 • Consell de Direcció del CatSalut: Helena Ris
 • Comissió de Proveïdors: Enric Mangas, Helena Ris
 • Comissió Tècnica de la Central de Balanços: Josep Fusté, Dolors Heras
 • Comissió de Sistemes de Pagament: Helena Ris, Anna Riera, Enric Mangas
 • Grup de Sistemes de Pagament. Models i simulacions: Enric Mangas, Joan Martí, Lluís Colomés, Xavier Pujol
 • Grup de Sistemes de Pagament. Facturació: Manoli Garcia, Natàlia Pérez, Lluís García Eroles
 • Comitè Directiu de la recepta electrònica: Helena Ris
 • Comitè Tècnic de la recepta electrònica: Xavier Company
 • Comissió per a la metodologia d'assignació d'una DMA per a la farmàcia d'Atenció Primària i model de coresponsabilització 2013: Anna Riera, Gemma Craywinckel
 • Consell Assessor de la MHDA: Mª Queralt Gorgas, Cristina Nadal

 

Departament de Benestar Social i Família

 • Taula tècnica de la gent gran (ICASS): Josep Lluís Roselló, Montserrat Pareja (poden evolucionar a grups de treball)
 • Taula tècnica de salut mental (ICASS): Joan Orrit, Montserrat Pareja (poden evolucionar a grups de treball)

 

Representació en altres àmbits sectorials

 • Guia autoprotecció centres sanitaris de la Direcció General de Protecció Civil: Rafel Padrós
 • Consell de Participació de Benestar Social Diputació de Barcelona: Montserrat Pareja
 • Comisión de vigilancia y arbitraje del Convenio para la asistencia de accidentados de tráfico (UNESPA): Llorenç Sotorres
 • Subcomissió Permanent de Catalunya del Conveni UNESPA: Llorenç Sotorres
 • Comissions relatives a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil:
  • Comissió Tripartida: Helena Ris
  • Comissió d'Institucions: Helena Ris, Josep Maria Bosch
  • Comissió de Seguiment: Josep Maria Bosch
 • Comissió paritària de Formació continuada del sector sanitari de Catalunya: Oscar Dalmau
 • Junta Directiva Societat Catalana de Mediació en Salut: Josep Maria Bosch
 • Comissió Tècnica en matèria de documentació clínica - AquAS: Anna Riera, Josep Maria Bosch

 

 

 

 

La Unió
València, 333
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/11/2017