Persones

-      Relacions laborals.

-      Negociació i gestió de conflictes.

-      Desenvolupament professional.

-      Model retributiu.

-      Salut laboral i prevenció de riscos.

-      Clima laboral.

-      Administració de personal (contractació).

-      Costos laborals, pressupost de personal.

-      Selecció de personal.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 29/03/2023