Suport a la Gestió i Projectes

-      Interpretació del contracte de serveis (concert).

-      Diferenciació de les línies d'activitat del centre.

-      Quadres de comandament: maneig, anàlisi i propostes de millora.

-      Coneixement dels principals aplicatius informàtics.

-      Interpretació i adaptació de les necessitats de formació (demandes internes).

-      Anàlisi de la demanda de suport d'un projecte.

-      Elaboració d'un pla funcional

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 29/03/2023