Requeriments

  • Estar en possessió d'un Grau o Llicenciatura.
  • Tenir nacionalitat espanyola o permís de residència vigent durant tota la durada del PRACTICUM.
  • Valoració favorable de l'entrevista d'inclusió per part de la Coordinació del PRACTICUM.
 
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 30/03/2023