Newsletters

Amb l'aplicació del nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD) que es va posar en marxa el 25 de maig de 2018 a nivell europeu, La Unió ha volgut realitzar una sèrie de newsletters on s'expliquen els punts clau per a la seva correcta adaptació en el camp de la salut. A continuació podeu trobar totes les publicacions: 

Català

  • 1a newsletter, sobre el punt de partida del nou Reglament General de Protecció de Dades, com adaptar-se al nou RGPD abans del 25 de maig de 2018 i quin tipus de consentiment requereixen les dades de salut.
  • 2a newsletter, sobre el Delegat de Protecció de Dades, com elaborar els Registres d'Activitat de Tractament (RAT) i la protecció de dades en casos de menors d'edat.
  • 3a newsletter, sobre com dur a terme l'anàlisi de Riscos, mesures de seguretat i revisió de drets, continguts i forma d'exercir-los.
  • 4a newsletter, sobre com s'han de fer les avaluacions d'impacte, les notificació de violacions de seguretat i actuacions necessàries, aspectes a determinar i temes en els quals centrar l'atenció.

Castellà

  • 1.ª newsletter, el punto de partida del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, cómo adaptarse al nuevo RGPD antes del 25 de mayo de 2018 y qué tipo de consentimiento requieren los datos de salud.
  • 2.ª newsletter, sobre el Delegado de Protección de Datos, cómo elaborar los Registros de Actividad de Tratamiento (RAT) y la protección de datos en casos de menores de edad.
  • 3.ª newsletter, sobre cómo llevar a cabo el análisis de Riesgos, medidas de seguridad y revisión de derechos, contenidos y forma de ejercerlos.
  • 4.ª newsletter, sobre evaluaciones de impacto, notificación de violaciones de seguridad y actuaciones necesarias, aspectos a determinar y temas en los que centrar la atención.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 07/05/2021