Oficina de atención del asociado

Oficina de atención del asociado
A través de l'Oficina d'atenció a l'associat es vol potenciar la comunicació i la participació activa de les entitats associades. Amb aquest objectiu s'atenen consultes i es recullen suggeriment per tal de millorar l'experiència dels associats de La Unió.
Oficina d'atenció a l'associat

L'Oficina d'atenció a l'associat dirigeix la resposta directament o a través dels òrgans tècnics que La Unió ja té establerts. Les consultes inclouen els següents àmbits: sanitari, social, economicofinancer, relacions laborals i sistemes d'informació, així com tot allò que està relacionat amb els serveis que s'ofereixen a través de la Fundació Unió: assessorament estratègic, en protecció de dades, comunicació, qualitat, formació i recerca.

La recollida sistemàtica de les consultes permet implementar plans de millora per oferir un millor servei a l'associat.

Persona de contacte:

  • Vanessa Massó
    vanessamasso@uch.cat
    Telf: 93 552 92 08
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 16/06/2024