Blog

Blog

El projecte de transformació i modernització de l'Institut Català de la Salut (ICS), des del qual es presta el 70% de l'atenció primària i el 30% de l'atenció hospitalària amb una plantilla de 35.000 treballadors, està aixecant polseguera. Es critica, per exemple, el fet de voler integrar alguns dels seus recursos sota la figura jurídica del consorci.

El 2007, l'ICS va deixar de ser un ens gestor de la Seguretat Social per convertir-se en una empresa pública. L'objectiu principal era la descentralització territorial, atorgant als centres més autonomia en la gestió dels recursos.  Recentment, la institució s'ha integrat al Servei Català de la Salut -com la resta de consorcis i empreses públiques de la Generalitat- i, encara que, de moment, sembla aturat l'intent de convertir-la en diverses empreses públiques, la seva transformació segueix en marxa.  

Ver entrada completa

És inqüestionable el paper que, en societats democràtiques com la nostra, tenen els mitjans de comunicació. Són els principals formadors d'opinió pública i, especialment en el context socioeconòmic que ens està tocant viure, això comporta una gran responsabilitat.

El sector sanitari és un dels més tocats per les informacions negatives que han anat apareixent als mitjans des que es van evidenciar els efectes de la crisi en els serveis públics. Fins a cert punt és lògic que sigui així, tenint en compte que el nostre és un sector molt afectat per les “retallades” i, sobretot, perquè treballem en un àmbit que té un impacte directe sobre la qualitat de vida de les persones.

Ver entrada completa

Recentment, el sector de la salut mental i el Govern de la Generalitat de Catalunya han arribat a un compromís per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per aquest tipus de malalties. Aquest compromís es plasma en el document “Prioritzacions d'actuacions 2014-2016 del Pla Integral d'atenció a les persones amb salut mental i addicions”, fruit del treball conjunt dels diversos Departaments vinculats, les entitats proveïdores de serveis, els professionals, les associacions de familiars i les persones. Aquest Pla, en el qual hem participat activament, lluita contra l'estigma i aborda la malaltia i les seves derivades des dels diversos àmbits de la vida (salut, habitatge, ocupació, suport als familiars, etc.). És un exemple de com una societat avançada vol fer front a una malaltia que cada vegada té més incidència sobre la població. Vull recordar algunes xifres que va apuntar Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental de Catalunya, durant l'acte de presentació: més de 200.000 catalans són atesos per algun problema vinculat a la salut mental; més de 90.000 presenten incapacitat laboral per aquest motiu (actualment ja és la segona causa) i, el 2006, la depressió va suposar una despesa anual de 700.000 milions d'euros, xifra similar a la del pressupost en salut. També l'OMS alerta que una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida.

Ver entrada completa

Aquesta setmana hem assistit atònits a la polèmica que s'ha generat al voltant del tancament de llits hospitalaris durant l'època estival i que ha desembocat en la recent interpel·lació al Govern per part de diversos grups parlamentaris. Ens sobta que ara aquest fet s'utilitzi com a arma llancívola i com un element de picabaralla política: no ens cansarem de repetir que la sanitat hi hauria de quedar al marge. Des de fa més de 20 anys, el tancament de llits és un instrument de bona gestió al servei de la sostenibilitat dels centres: baixa l'activitat i els professionals fan vacances. Abans es feia servir per reparar les plantes i pintar, ara és més difícil perquè no tenim diners i el criteri actual només és d'estalvi. Això és un defecte?

La derivació de pacients forma part d'un model de col·laboració entre centres que funcionen en xarxa i que s'organitza amb criteris clínics (complexitat), de cooperació i d'eficiència. Els hospitals de l'ICS representen un 30% dels existents, el 70% restant és concertat, 50% públics, 50% privats. Traslladar pacients cap els centres concertats és “privatitzar”? Aquest debat no té res a veure amb el nostre model. El model sanitari català, que gaudeix de bons resultats de salut i d'eficiència, és, tanmateix, millorable i enguany tots els partits polítics i el conjunt del sector hem tingut una oportunitat de debatre i acordar les seves bases en el si del Pacte Nacional de la Salut de Catalunya. És en aquests espais de reflexió i debat on toca fer aportacions serenes i no a cop de titular de diari.

Ver entrada completa

“Si tens un bon líder, els resultats són millors”, afirmava Sthephen J. Swensen, responsable d'organització i lideratge del Grup Mayo dels Estats Units en el marc del MIHealth Fòrum, celebrat recentment a Barcelona. En aquesta línia, es mostrava convençut que el retorn de la inversió en les persones sempre és alt per a les organitzacions.

No es pot innovar si no es genera un clima de confiança des de les organitzacions que permeti aflorar la creativitat de les persones. En aquest sentit, Richard O. Davis, president del Sibley Memorial Hospital, Johns Hopkins Medicine, explicava la seva experiència com a gestor. Preocupat per la millora de la seguretat del pacient, en la seva organització s'interessava per conèixer els problemes dels seus professionals allà on es produïa l'activitat, realitzant la pregunta “com podem fer mal al pròxim malalt?”, amb la qual els convidava a parlar-ne i a crear el clima de confiança necessari per fer possible aprendre dels errors.

Ver entrada completa

El pròxim 25 de maig, els ciutadans de la Unió Europea (UE) estan cridats a renovar el seu Parlament. Cal tenir en compte que durant la setena legislatura (2009-2014), aquest òrgan ha exercit més poder que mai i ha decidit, per exemple, amb relació al conjunt del pressupost de la UE, en grans acords comercials internacionals i sobre la gran majoria de legislació de la UE.

Malgrat que els diferents Estats i regions conserven les responsabilitats en assistència sanitària i social, serà necessari estar atents al rumb de l'Europa comuna. El dret a l'assistència sanitària és reconegut a la carta de Dret fonamental de la UE. En els pròxims anys, caldrà veure com es desenvolupa en un entorn de lliure circulació i mobilitat de pacients sense provocar un desequilibri per la manca de reemborsament entre les institucions sanitàries.

Creiem que és indispensable una col·laboració tant en la coordinació entre els Estats i regions, com entre les institucions. En aquest sentit, les eleccions al Parlament europeu representen una oportunitat per veure quines propostes fan els diferents partits polítics a la ciutadania.

Ver entrada completa

A finals d'abril vam tenir l'honor d'acollir i participar en la reunió anyal de l'òrgan de govern de la International Hospital Federation (IHF), institució creada el 1929 i de la qual La Unió és membre. La IHF es l'associació mundial d'organitzacions de provisió de serveis de salut. És una institució no governamental, independent i sense ànim de lucre, amb la qual compartim missió i visió. La seva raó de ser és desenvolupar i mantenir llaços de cooperació i comunicació entre els seus membres, per tal de millorar la salut dels ciutadans. Igual que La Unió, la IHF vol ser un espai privilegiat per a que líders i professionals de la salut interactuïn i comparteixin informació i pràctiques, mitjançant l'intercanvi d'idees i experiències, amb l'objectiu de millorar la qualitat, seguretat i eficiència dels serveis sanitaris, així com promocionar la salut dels ciutadans i dissenyar conjuntament el sistema sanitari de futur.

Ver entrada completa

Apreciem la salut i la qualitat de vida. Estem d'acord que busquem resultats i hem d'avaluar-los i conèixer l'efectivitat de les intervencions. Però, sabem quant costa?

Sabem el pressupost que la societat hi dedica i el que paga el comprador de serveis a través d'unitats de contraprestació que es determinen per via administrativa o per concurs. Però això només resol una part de la pregunta.

Des del punt de vista de la gestió interessa saber quin valor es reconeix als serveis però, també, –i és aquí on volia anar a parar– quant costa proveir-los. I, francament, dels costos relacionats amb els resultats crec que encara en sabem poc, o ens ho hem explicat poc.

Hi ha qui dirà que els costos de cada organització no s'han d'ensenyar. No crec que sigui informació essencial en clau de transparència, però sí que em sembla que seria bo que la poguéssim agregar i tenir-ne referències de comparació.

Ver entrada completa

Fa temps que hem estat demanant des de La Unió i des de tot el sector en general que, atès que tenim un model de consens –de fet, la LOSC de l'any 1990 va ser aprovada al Parlament de Catalunya amb el vot favorable de tots els grups polítics de la cambra– i tenint en compte que respon també a un model de país que ve de lluny, demanem, dic, que els temes sanitaris s'alliberin de la picabaralla política partidista, que en res beneficia l'exercici d'aquest servei públic.

És per això que vàrem donar tot el nostre suport a la iniciativa del Pacte Nacional per a la Salud que, per donar compliment al mandat parlamentari, s'ha desenvolupat des del Govern.

Hem pogut veure com les entitats que hi han participat han anat desenvolupant treballs i reunions per tal d'anar avançant per construir uns acords bàsics i comuns que han de permetre generar aquest pacte que salvaguardi el nostre model sanitari de la demagògia, l'afany recentralitzador de l'Estat i la mediocritat.

Ver entrada completa

La separació de funcions entre la compra i la provisió és una característica del sistema sanitari català. El contracte com a principal eina de relació entre l'Administració i els proveïdors permet traslladar els objectius del Departament de Salut a les entitats proveïdores, independentment de la seva titularitat jurídica. Amb totes les seves imperfeccions, la separació de rols entre compra i provisió és una de les claus de l'èxit del nostre model.

Tanmateix, aquest model requereix unes empreses sanitàries, tant públiques com privades que puguin funcionar amb autonomia de gestió i liderades per consells de govern forts, despolititzats i orientats a obtenir el millor servei per a la ciutadania.

Ver entrada completa
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 11/12/2023