La pandemia de Covid ha demostrado que hay capacidad para cambiar el SNS

La pandemia de Covid ha demostrado que hay capacidad para cambiar el SNS

Aquest article va ser publicat a Redacción Médica en data 29/10/2020: Article

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 07/06/2023