Sale a concurso la póliza de RC del CatSalut, los centros y los médicos catalanes

Sale a concurso la póliza de RC del CatSalut, los centros y los médicos catalanes
En aquesta notícia de Diario Médico amb relació a la renovació de la pòlissa de resonsabilitat civil i patrimonial es fa menció a La Unió.
Veure document adjunt.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 27/09/2023