Althaia es dota d’un ecoendoscopi que evita desplaçaments de malalts per al diagnòstic i tractament de malalties digestives

Althaia es dota d’un ecoendoscopi que evita desplaçaments de malalts per al diagnòstic i tractament de malalties digestives
Dilluns 22/07/2013
  • Assumir les ecoendoscòpies a Althaia suposa un estalvi per a la institució que deixa de derivar, cada any, una trentena de pacients a centres altament especialitzats
  • S'eviten les molèsties pels desplaçaments que fins ara havien de fer els pacients i millora el temps del seu diagnòstic
  • S'aplica una tècnica complexa, però menys agressiva i amb menys risc

La Fundació Althaia disposa d'un nou aparell, l'ecoendoscopi, que permet millorar el diagnòstic i tractament de malalties digestives evitant el desplaçament de pacients a hospitals d'alta especialització. El Servei de Digestiu pot disposar-ne gràcies a un conveni amb l'empresa proveïdora de l'equipament que n'ha fet la cessió.

Fins al moment, cada any s'havien de derivar una trentena de malalts fora de Manresa, amb una tendència a l'alça. La nova incorporació suposa un avenç tecnològic que permetrà atendre, anualment, una seixantena de pacients. Això comporta un estalvi econòmic per Althaia ja que pot assumir aquestes proves que fins ara, al fer-se externament, comportaven un elevat cost. A més, s'agilitza tot el procés ja que es millora el temps de diagnòstic de cada un dels casos, evitant molèsties als usuaris.

El Servei de Digestologia d'Althaia ha fet una quinzena d'exploracions des de que compta amb aquest nou aparellatge fa 3 mesos, aconseguint bons resultats assistencials. Les proves que es fan a través d'aquest aparell, les ecoendoscòpies, faciliten i milloren el diagnòstic del càncer d'esòfag, d'estómac o de pàncrees. Són més ràpides, menys agressives i suposen menys risc per als pacients. A través de l'exploració es pot determinar amb precisió les característiques d'un tumor, si envaeix o no altres òrgans i si afecta a ganglis propers.

Alhora, una ecoendoscòpia és útil per visualitzar altres malalties com les pedres al fetge (microlitiasis biliar), la pancreatitis crònica o alteracions vasculars. Mitjançant el nou aparell també es poden fer tractaments per a les pedres al fetge, puncions de quists, construccions de drenatges per al fetge o el pàncrees i tractaments analgèsics per dolor al pàncrees.

A banda de digestiu, l'aparell també serveix per l'estudi i el diagnòstic de patologies d'altres especialitats com el càncer de pulmó o de mediastí. A més, pot substituir tècniques que requereixen una cirurgia oberta.

L'aparell
L'ecoendoscopi és un tub d'endoscòpia que porta incorporat un ecògraf en el seu extrem de manera que permet la visió endoscòpica normal i la visió mitjançant l'ecografia. Per tant, combina el millor de cada un dels aparells.

Les exploracions que realitza, les ecoendoscòpies, permeten la visualització directa de l'interior de l'aparell digestiu -l'esòfag, l'estómac, el duodè i el recte- així com la visualització ecogràfica de l'interior de la seva paret i de les vísceres.

L'exploració
Mitjançant la utilització de l'ecoendoscopi i d'una agulla especials es fan les puncions per obtenir mostres del tumors o lesions. Posteriorment, el teixit extret s'estudia per donar un diagnòstic precís i orientar a l'especialista per decidir el tractament més adequat.

Això és possible gràcies a la introducció d'un tub flexible i prim a través d'orificis naturals, com són la boca o el recte. La prova, que té una durada aproximada d'una hora, es fa aplicant una sedació profunda, sense que sigui necessari l'anestèsia general.

Equip multidisciplinar
L'ecoendoscopi és un aparell sofisticat que requereix una formació específica per fer les exploracions. Per això, Althaia compta amb un metge digestòleg especialitzat que està acompanyat per un equip multidisciplinar format per un anestesista, un patòleg amb presència física, personal d'infermeria, a més del suport administratiu.


Per a més informació:
Judit Martí
Servei de Comunicació de la Fundació Althaia
93 873 36 76

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/05/2021