Celebració de l'assemblea general ordinària de Mútua de Terrassa

Celebració de l'assemblea general ordinària de Mútua de Terrassa
Del 06/06/2012 al 08/06/2014
Presentació de les dades corresponents a l'exercici 2011

Assemblea general Mútua Terrassa
Ahir va tenir lloc l'Assemblea general ordinària de MútuaTerrassa on es van aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2011. Aquest any haurà estat per MútuaTerrassa, probablement, el més convuls i el que ha deixat una seqüela més negativa en el darrer mig segle, com a mínim.

La crisi global ha abastat tots els nivells de l'economia, i ha traspassat a les finances públiques pel que, finalment, els polítics i gestors públics han hagut d'executar tot un reguitzell de mesures d'estalvi i d'aprimament que s'han administrat per la via d'urgència i que han superat fins i tot les previsions més pessimistes. La contractació del sector públic amb els centres de la xarxa d'utilització pública ha caigut sensiblement. En el cas de la nostra Entitat els ingressos d'explotació de l'activitat assistencial han caigut d'onze milions d'euros respecte dels de l'exercici anterior. A la resta d'activitats de MútuaTerrassa també s'ha deixat sentir aquesta contracció de l'activitat i de la contractació pública i privada.

Les mesures organitzatives adoptades han permès pal·liar aquesta davallada d'ingressos. S'han acomodat els recursos disponibles a l'activitat a dur a terme, pel que s'han inutilitzat llits, franges horàries de quiròfans i de consultes, així com s'han concentrat els dispositius d'atenció primària de salut en moments de molt baixa demanda. D'altra banda s'han reorganitzat circuits, horaris i sistemes de treball arreu on ha estat possible.

La negativa dels representants sindicals de la nostra Entitat a la Unitat Estratègica assistencial a negociar una solució pactada per tal de donar sortida a la realitat a la que ens hem enfrontat, ens va abocar a presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de reducció de jornada i de suspensió temporal dels contractes. Aquest expedient va rebre l'aprovació del Departament d'Empresa i Ocupació en data 30 de setembre. En cap moment es va plantejar que l'ERO pogués ser d'extinció de contractes, donat que sempre hem cregut que la situació és transitòria.

És d'esperar que les mesures organitzatives i de gestió que s'han posat en pràctica al llarg d'aquest any 2011, i les que sigui necessari endegar enguany, tinguin recurrència i visibilitat en l'exercici de 2012, permetent que els resultats de MútuaTerrassa, tant a nivell individual com consolidat, tornin a ser positius. Aquest és l'objectiu amb el que tota l'Organització encara l'any 2012.

El comptes  contemplen un resultat individual  de -5,45  M  euros amb un volum d'actius de 162 M d'euros i uns ingressos de 188  M euros.

Pel que fa als comptes consolidats amb totes les societat depenents de les que MútuaTerrassa n'és l'entitat dominant, aquestes mostren un resultat negatiu de 5 M euros amb un volum d'actius de 192 M euros i uns ingressos totals de 204 M euros.

Activitat asseguradora

Per a  l'activitat asseguradora l'any 2011 ha suposat un exercici de gran rellevància per dos motius: el primer lloc per  les especials circumstàncies socioeconòmiques sofertes, amb un agreujament de l'actual crisi amb la tornada a la recessió i en segon lloc per tractar-se del primer exercici després de la integració de Previsió MutualMPS, després de tres anys d'àrdua gestió en el seu sanejament, a fi d'aconseguir l'objectiu d'una integració sense cap tipus de risc o incertesa.

S'ha aconseguit culminar l'exercici amb la consecució dels principals objectius plantejats:

  • Consolidació del volum de negoci gestionat, després del procés de fusió per absorció assenyalat, possibilitant un salt qualitatiu rellevant en aquest apartat, amb 9,2 M euros de facturació i un creixement respecte al 2010 del 37,1%
     
  • Consolidació del compte d'explotació amb resultat positiu, preservant beneficis fins i tot en aquest entorn tan complicat, amb 158 mil euros de beneficis abans d'impostos.
     
  • L'objectiu és continuar amb un procés de millora contínua de costos, eficiència, amb una reducció de sinistralitat  i del ràtio combinat.

Activitat assistencial

MútuaTerrassa gestiona, a més de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa de 451 llits, 8 Centres d'Atenció Primària i 4 Consultoris municipals, que atenen a 246.255 persones adscrites de la seva àrea d'influència.

MútuaTerrassa també gestiona des de fa 4 anys l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell per l'acord de gestió amb el Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. L'hospital disposa de 127 llits amb una àrea d'influència de 155.287 habitants.

L'HUMT és un centre que pertany a la Xarxa hospitalària d'Utilització Púbica de Catalunta (XHUP), disposa de més de trenta especialitats diferents i porta a terme procediments terciaris de referència per especialitats com neurocirurgia, cirurgia toràcica, hematologia, hemodinàmia cardíaca per a una població de més d'un milió d'habitants, així com per a determinats processos de cirurgia oncològica.

L'entitat ha atès 116.098 urgències hospitalàries, 109.780 urgències d'Atenció primària, 615.661 visites a Metges especialitzats, 1.403.155 visites d'Atenció Primària i s'han realitzat 25.137 intervencions quirúrgiques.

El resultat de l'activitat assistencial ha estat negatiu en 5,5 M d'euros que inclouen la depreciació dels immobles per un import de 2,1 M d'euros.

MútuaTerrassa compta amb un Campus Universitari de Salut, que forma part del Campus Universitat de Barcelona, distingit com a Campus d'Excel·lència internacional. És un espai i un entorn dinamitzador de la gestió del coneixement en els àmbits d'actuació de MútuaTerrassa i porta a terme programes d'especialització universitària. L'HUMT està acreditat per a la formació. Compta amb un programa d'especialització universitària amb 144 metges MIR, 20 psicòlegs entre PIR i màsters en Psicologia, 4 FIR, 6 LLIRS, 2 EIR i 2 Gestors Interins Residents. Té un total de 1.131 estudiants en pràctiques de Grau i Postgrau. Té en curs 40 projectes d'investigació i 14 treballs presentats per obtenir la Beca de la Fundació Docència i Recerca; 17 treballs de recerca presentats en la cita anual del Premi d'Infermeria i 11 en la tercera edició de la Jornada Científica Sociosanitària. També es realitzen 14 actes de divulgació dirigits a la població.

Un any més l'HUMT, ha obtingut el premi TOP 20 en les categories d'Hospitals amb especialitats de referència i d'especialitats en l'àrea de la dona, l'àrea del cor, l'àrea de traumatologia i ortopèdia de l'any 2011.

Per a consultar la memòria 2011:
http://www.mutuaterrassa.com/memoria/2011


Per a més informació:
Anna Folch i Filella
Comunicació, RRPP i Protocol
MútuaTerrassa
Tel. 93 736 50 24
anna.folch@mutuaterrassa.es
 

 


 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 08/02/2023