El 71% de les consultes de reumatologia, traumatologia i rehabilitació a l'atenció primària d'Althaia es resolen al mateix ambulatori

El 71% de les consultes de reumatologia, traumatologia i rehabilitació a l'atenció primària d'Althaia es resolen al mateix ambulatori
Dilluns 18/11/2013
Els CAP d'Althaia compten amb una nova unitat des d'on atenen els pacients afectats per patologies de l'aparell locomotor: reumatologia, traumatologia i rehabilitació

La unitat ha estat reconeguda amb un premi lliurat durant la II Jornada Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya

3 de cada 4 pacients amb afeccions relacionades amb traumatologia, reumatologia o rehabilitació són atesos als Centres d'Atenció Primària de la Fundació Althaia i no necessiten ser derivats a l'hospital. Aquesta realitat és possible gràcies a la posada en marxa, fa dos anys, de la Unitat d'Alta Resolució de Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor que permet agilitzar el circuit d'atenció de cada pacient. El projecte ha estat reconegut per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAs) que li ha lliurat el premi en el marc de la II Jornada de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.
 
L'objectiu d'aquest nova unitat és incrementar la capacitat de resolució dels professionals de primària, seguint criteris de qualitat i eficiència, i reduir les llistes d'espera per als pacients que necessiten ser atesos per malalties reumatològiques, traumàtològiques o de rehabilitació. El projecte respon a la voluntat de fer un ús més eficient dels recursos existents a l'atenció primària, fet que repercuteix positivament amb un estalvi en l'atenció hospitalària i va en consonància amb les directrius del Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut. Durant l'any 2012 els CAP d'Althaia han atès 741 peticions de consultes relacionades amb l'aparell locomotor, resolent-ne el 71% dels casos.
 
Una de les principals causes de consulta als CAP és el dolor relacionat amb l'aparell locomotor, que és el que permet moure el cos i que està format per cinc elements: ossos, articulacions, músculs, cartílags i lligaments. Per aquest motiu, el Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor del Departament de Salut indicava la necessitat d'incrementar la capacitat resolutiva de la primària en l'atenció de les patologies més prevalents: muscle dolorós, lumbàlgia cervicàlgia, genoll dolorós, artritis, artrosis, osteoporosis, fibromiàlgia i patologia metabòlica (gota).
 
Què fa la unitat i com ho fa

Quan un pacient arriba a un dels dos CAP d'Althaia (Bases de Manresa o Barri Antic) afectat per una de les malalties més freqüents, o d'altres relacionades amb l'aparell locomotor, és atès pel seu metge de capçalera. Aquest professional ha rebut una formació específica per ampliar, actualitzar i millorar els seus coneixements en aquest camp capacitant-lo per resoldre molts més casos. A més, en crear-se la unitat, s'han definit uns protocols d'actuació i els tractaments a aplicar que li serveixen de guia permanent.
 
El metge de capçalera, juntament amb infermeria, és qui fa la primera visita i el seguiment de cada cas. En aquells casos però, en que l'evolució del pacient no és favorable, se'l deriva als professionals especialitzats que formen la Unitat d'Alta Resolució de Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor, una metgessa especialista en primària i també en reumatologia i un infermer especialitzat en locomotor.
 
D'acord amb els criteris establerts en els protocols, aquesta metgessa fa un triatge per establir la gravetat de cada cas. Decideix si assumeix la seva atenció o, si en ser un cas més greu, deriva el malalt a l'atenció hospitalària especialitzada en reumatologia, traumatologia o rehabilitació. Per tant, el pacient ja va dirigit a l'especialista que li pertoca evitant que hagi d'anar d'un especialista a un altre per trobar una solució. A més, s'agilitza el procés perquè des de la primària ja se li han fet les primeres proves diagnòstiques i se li ha aplicat un primer tractament.
 
Paral·lelament, des de l'àmbit d'infermeria s'aborden els casos des d'un tractament no farmacològic basat en la rehabilitació. Les infermeres ensenyen a fer exercicis, dissenyats prèviament per un fisioterapeuta, que el pacient podrà fer a casa implicant-lo, per tant, en la seva salut. Les infermeres també són les encarregades de controlar el dolor, facilitar les dietes específiques segons les necessitats i fer l'educació postural.
 
Reconeixements
Els resultats d'aquesta experiència han estat positius i valorats en diferents fòrums. L'AQuAS l'ha qualificat com a finalista, màxim reconeixement possible, atorgat a un nombre reduït d'experiències. Es tracta d'un reconeixement a la qualitat de la metodologia d'avaluació aplicada i a l'impacte positiu a la institució que va lliurar-se el passat octubre durant la celebració de la II Jornada de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS).
 
Addicionalment, l'AQuAS també ha considerat l'experiència potencialment sistèmica, ja que pot ser estesa al conjunt del sistema català. Per això s'està treballant  per definir els elements clau que puguin facilitar una implementació a altres centres de Catalunya.
 
Aquest projecte també va ser presentat en la 2a Jornada del Pla de Salut de Catalunya celebrada a finals del passat any, i el passat octubre va presentar-se en la Jornada sobre la Implementació del Pla de Salut 2011-2015 a la Regió Sanitària Catalunya Central.


Per a més informació:
Judit Martí
Servei de Comunicació de la Fundació Althaia
Tel. 93 873 36 76

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/04/2024