El Consorci Sanitari del Maresme atén els pacients de manera més adequada a les seves necessitats, i ofereix més oportunitats de formació i de recerca

El Consorci Sanitari del Maresme atén els pacients de manera més adequada a les seves necessitats, i ofereix més oportunitats de formació i de recerca
Dimarts 21/04/2015
 • El balanç del Pla d'Acció 2013-2016 mostra com s'avança, pas a pas, en els canvis i transformacions que han de garantir el futur de la institució
 • A fi de satisfer les necessitats canviants de la població, el model d'atenció del CSdM s'allunya del centralisme de l'hospital i consolida l'aposta per oferir serveis de salut integrats, ja sigui als centres propis o en xarxa amb altres centres sanitaris

El balanç del segon any del desplegament del Pla d'Acció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) 2013-2016 es resum en la consolidació dels equips i els projectes que estan fent possible ser més eficaços (resoldre els problemes de salut més ràpidament i amb més qualitat) i guanyar en eficiència (atendre més pacients i de forma més adequada a la seva malaltia sense incrementar la despesa). Així consta al Balanç del segon any del Pla d'Acció, que es pot consultar al web del CSdM (www.csdm.cat) i que aplica, a nivell local, les directrius definides al Pla de Salut de Catalunya. Aquest document complementa els resultats que apareixen a la darrera Memòria del CSdM, també consultable online.

ATENCIÓ INTEGRAL i PERSONALITZADA. Un objectiu prioritari d'aquest any ha estat personalitzar l'atenció als pacients  i reduir els desplaçaments mitjançant més coordinació, tant entre els serveis del Consorci (atenció primària, sociosanitària i especialitzada) com amb d'altres centres sanitaris o els serveis socials municipals.  Alhora, l'atenció que reben els pacients, ja sigui a casa seva o en algun dels nostres centres, està més adequada a les seves necessitats específiques. En aquest sentit, el CSdM treballa en una doble vessant:

 • De quina manera l'estat de salut condiciona la vida social: projectes orientats a guanyar en autonomia i qualitat de vida mitjançant la capacitació i la col·laboració  amb el pacient i la família tot facilitant que aquests puguin assumir cada cop més control sobre la pròpia vida i la manera d'afrontar la malaltia.
 • De quina manera la situació social condiciona l'estat de salut: projectes orientats a integrar els serveis sanitaris i socials).

MÉS ENLLÀ DE L'HOSPITAL. L'altre gran eix de les actuacions gira entorn de la concepció del CSdM com a entitat que treballa en xarxa, ja sigui integrant els serveis que els seus centres ofereixen actualment, ja sigui coordinant-se amb altres centres sanitaris o amb els serveis socials dels ajuntaments.

 • Més fàcil i amb menys trasllats. Les accions per millorar el tractament de lumbàlgies i reforçar les consultes dels psiquiatres a l'atenció primària del territori són exemples del què significa organitzar l'atenció al voltant del pacient (i no a l'inrevés).
 • Millor a casa. El programa d'hospitalització a domicili i l'atenció 24 hores a través d'una consulta mèdica especialitzada i personalitzada via telefònica, atesa per metges que coneixen l'historial mèdic dels pacients, proporciona als malalts crònics i amb càncer una atenció a casa, personalitzada, segura i de qualitat. Quant a la cirurgia major sense ingrés, s'amplien els programes ambulatoris de cirurgia de còlon i de tiroides iniciats l'any anterior.
 • Més autonomia. El Programa Infermera virtual, promogut pel Col·legi d'Infermeria de Barcelona, i aplicat a l'àrea de Pediatria s'afegeix al Programa Pacient Expert ajuda els pacients de diabetis, MPOC i insuficiència cardíaca a guanyar en autonomia i qualitat de vida.
 • Més eficaç. Dintre del mateix hospital, la reorganització del servei de cures pal·liatives i de les urgències de salut mental permeten adequar l'atenció que s'ofereix a les necessitats específiques dels malalts al final de la seva vida i dels pacients psiquiàtrics, respectivament. D'altra banda, l'abordatge multidisciplinar de les fractures de fèmur en gent gran s'ha traduït en menys dies d'hospitalització, menys mortalitat i millor qualitat de vida per a aquestes persones.

UN NODE EN UNA XARXA TERRITORIAL. La col·laboració amb altres centres de la zona permet:

 • Apropar els serveis molt especialitzats al lloc de residència i, d'aquesta manera, fer-los més accessibles sense necessitat de desplaçar-s'hi. Les aliances amb l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital Germans Trias i Pujol i permet que, per exemple, malalts de càncer o que han de ser operats de cirurgia plàstica puguin ser atesos en un centre més a prop de casa seva, a l'Hospital de Mataró, evitant els desplaçaments a Badalona tot garantint l'atenció per part dels equips més especialitzats. En el mateix sentit, s'ha millorat el diagnòstic de la patologia mamària gràcies a un acord de col·laboració amb la Unitat de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
 • Identificar el CSdM com a referència territorial en àrees com la salut mental o les cures intensives, que s'han vist reforçades els darrers mesos.

MÉS ENLLÀ DE LA SALUT. Al programa de col·laboració amb els serveis socials de l'Ajuntament de Mataró perquè aquests tinguin identificats els malalts fràgils i aquells que es trobin al final de la seva vida,  s'hi va afegir l'any passat el projecte PISSA, pioner al nostre país.

 • PISSA és un projecte pilot que suposa un pas més en la coordinació de l'atenció sanitària i social. Es fonamenta en la creació d'un equip únic de professionals sanitaris i treballadors socials que valora conjuntament cadascun dels casos i acorda, també conjuntament, un pla personalitzat que integra el tractament sanitari i l'actuació social. L'any passat es va posar en marxa a l'àrea bàsica de salut d'Argentona i està previst que el 2015 comenci el pilot a la ciutat de Mataró, als centres de Mataró Centre i Cirera Molins.
 • També s'han posat en marxa protocols específics per a casos de malnutrició infantil, obesitat infantil i maltractament.

 

Comunicació 
Consorci Sanitari del Maresme
Tel. 937417700, ext. 1024 - 1062 | comunicacio@csdm.cat | Hospital de Mataró, Carretera de Cirera s/n; Mataró 08304 |www.csdm.cat

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/01/2021