El Dr. Ferran González Huix presentarà una ponència a la sessió plenària del Congrés Mundial de Digestiu, a Chicago

El Dr. Ferran González Huix presentarà una ponència a la sessió plenària del Congrés Mundial de Digestiu, a Chicago
Dimecres 12/03/2014
  • L'estudi científic va rebre el premi a la Millor comunicació oral en el XXIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, celebrat el passat mes de febrer.
  • La presentació tindrà lloc el dia 4 de maig, a la Sessió plenària presidencial de la Setmana de Malalties Digestives Americana, el congrés més important de l'especialitat, que aplega més de 15.000 digestòlegs d'arreu del món.

El Dr. Ferran González Huix, digestòleg de Clínica Girona, participarà el proper dia 4 de maig de 2014 a la Sessió Plenària Presidencial del Congrés Americà de Digestiu, el més important del món, amb l'exposició del treball d'investigació: "Stent plàstic versus metàl·lic en el preoperatori de pacients amb obstrucció biliar maligna per tumors periampulars resecables: Estudi prospectiu aleatoritzat". Aquesta ponència científica, dirigida pel Dr. González Huix i signada també pels Drs. Marco Alburquerque, Montserrat Figa i Santiago Lopez Ben, de Clínica Girona, i Mª Teresa Albiol i Joan Figueras Felip, ha estat guardonada recentment amb el premi a la millor comunicació oral al XXIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, celebrat al Palau de Congressos de Lleida el passat mes de febrer.

La Digestive Disease Week (DDW), que tindrà lloc del 3 al 6 de maig de 2014 a Chicago, és la cita anual més important de l'especialitat de digestologia i aplega més de 15.000 professionals d'arreu del món. L'estudi del Dr. Ferran González Huix ha estat escollit per la Societat Americana d'Endoscòpia Gastrointestinal (ASGE) i AGA Institute (American Gastroenterological Association) entre més de 6.000 presentacions, per formar part del petit grapat de comunicacions que s'exposaran a la Sessió plenària presidencial del Congrés.

El treball de recerca científica que presentaran a Chicago, segons el Dr. Ferran González Huix, assenyala que "els sMETc (stents metàl·lics coberts) tenen menys nombre de complicacions i requereixen menys reingressos i reintervencions en el interval preoperatori, sense incrementar el cost. Per tant s'haurien d'indicar com primera opció en el drenatge preoperatori de la obstrucció biliar maligna per tumors periampulars subsidiaris de cirurgia de resecció curativa".
 
De premi en premi
El Dr. Ferran González Huix, digestòleg de Clínica Girona i vicepresident de la Societat Espanyola d'Endoscòpia Digestiva, va presentar a la XXXV Jornada estatal d'aquesta Societat, que es va celebrar el passat mes de novembre a Madrid, la ponència científica “Complicacions greus de la sedació amb Profofol segons el tipus de procediment endoscòpic”, signada també pels doctors , Montserrat Figa, Marco Alburquerque y Marcela Pérez Contreras, de la Clínica Girona. Va obtenir el Premi a la millor comunicació de la trobada, que va aplegar més de 700 professionals, i el premi era justament l'abonament dels drets d'inscripció, viatge i estança per assistir al Congrés Americà d'Endoscòpia AGA.

La XXXV Jornada estatal de la Societat Espanyola d'Endoscòpia Digestiva (SEED) va estar marcada per la consigna: “Mínim risc, mínimes molèsties i mínim cost”, per guiar els avenços en endoscòpia digestiva. Els nombrosos estudis presentats suggereixen que els programes de prevenció del càncer de còlon, realitzats en altres àmbits geogràfics, podrien reduir la incidència de càncer de còlon fins a un 70 %. A més, durant l'esdeveniment, es van exposar diversos treballs originals sobre sedació en colonoscòpia i es va celebrar un curs teòric pre-congrés per a la capacitació endoscopistes per administrar propofol.
 
Els avantatges de l'ús de la sedació pels endoscopistes són objectivables: proporciona independència a les unitats i abarateix els costos. A més, a la Jornada es va presentar una enquesta estatal duta a terme per la SEED en col·laboració amb la SEPD i l'AEG sobre la situació actual de la sedació en endoscòpia a Espanya. També es van presentar tècniques avançades de resecció, que aconsegueixen el tractament amb èxit de lesions cada vegada més grans i localitzades a nivells més profunds de la paret del tub digestiu amb més seguretat i menor cost.
 
El mes de maig a Chicago
La ponència científica "Stent plàstic versus metàl·lic en el preoperatori de pacients amb obstrucció biliar maligna per tumors periampulars resecables: Estudi prospectiu aleatoritzat", que l'equip del Dr. Ferran González Huix presentarà ara a Chicago i que va ser guardonada com la millor comunicació oral del XXIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, celebrat el passat mes de febrer a Lleida, ha despertat una gran expectació a la Societat Americana d'Endoscòpia Gastrointestinal (ASGE) i a l'AGA Institute (American Gastroenterological Association), i és per això que han inclòs l'exposició d'aquesta recerca científica dins de la Sessió Plenària Presidencial, que tindrà lloc el proper dia 4 de maig.

Segons el Dr. Ferran González Huix: "Els stents metàl·lics coberts (sMETc) podrien ser una alternativa per cost i eficàcia als de plàstic (sPLAS) per drenatge endoscòpic preoperatori de tumors periampulars resecables". L'objectiu del treball ha estat específicament el de "comparar l'eficàcia de sPLAS versus sMETc en el drenatge endoscòpic preoperatori de la obstrucció biliar maligna periampular primària subsidiària de resecció curativa".
 
Activitat internacional
Recentment el Dr. Ferran González Huix va participar  a la XXI Setmana Europea de Gastroenterologia, que es va celebrar a Berlín l'octubre de 2013, amb un estudi sobre la tècnica de Colangiografia Endoscòpica Percutània. En aquella ocasió del Dr. Ferran González Huix va presentar, en col·laboració amb altres especialistes de Clínica Girona i d'altres hospitals gironins, dos pòsters sobre la tècnica de Colangiografia Endoscòpica Percutània, una tècnica per accedir als conductes biliars per fer diferents tractaments.

 

Més informació
Joan Carles Guerrero
Cap del Servei de Comunicació de Clínica Girona
Telèfon: 972 010 319  ·  Email: comunicacio@clinicagirona.cat 
http://www.clinicagirona.cat/ct/detall_noticia.php?id=108

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/08/2020