El Parc Taulí realitza per primer cop una tècnica que permet millorar el control de la pressió arterial en pacients que pateixen hipertensió resistent

El Parc Taulí realitza per primer cop una tècnica que permet millorar el control de la pressió arterial en pacients que pateixen hipertensió resistent
Del 26/06/2013 al 26/07/2013
  • L'Hospital de Sabadell és el primer centre del Vallès que realitza aquesta intervenció
  • La tècnica denominada denervació renal s'aplica a pacients que no aconsegueixen controlar la hipertensió arterial amb la medicació

Els professionals del Servei de Nefrologia i de Radiologia Intervencionista de l'Hospital de Sabadell han iniciat recentment la tècnica de denervació renal aplicable en pacients que pateixen hipertensió arterial i que no aconsegueixen controlar la seva patologia amb la medicació. El Parc Taulí és el primer centre del Vallès que realitza aquesta intervenció.

La denervació renal és una tècnica mínimament invasiva que es realitza mitjançant la introducció d'un catèter per la via femoral fins les artèries renals. Aquests catèters porten al seu extrem un emissor de radiofreqüència que mitjançant el calor que generen permeten “cremar” uns petits nervis de la pared arterial i que pertanyen al sistema nerviós autònom. Sabem que la activitat excessiva d'aquest sistema està relacionat amb la dificultat del control de la tensió arterial, per tant la seva destrucció facilitaria el control de la hipertensió arterial. Aquesta tècnica, que es practica als dos ronyons, es realitza sota sedació i té una durada d'uns 40 minuts i no requereix hospitalització.

La denervació renal és una tècnica eficaç que aconsegueix disminuir la pressió arterial, millorant així la qualitat de vida del pacient. Un avantatge important és que controlant la hipertensió es redueix el risc de patir les complicacions cardiovasculars relacionades amb una pressió arterial alta, com accidents vasculars cerebrals o malalties coronàries.

Aquesta tècnica novedosa, es reserva de moment per els casos anomenats d'hipertensió arterial “resistent” o “refractaria”, que son aquells pacients en que no aconseguim controlar les xifres de tensió arterial a pesar de la utilització de tres o més fàrmacs a dosis plenes.

La denervació renal, fins l'actualitat, no ha presentat efectes secundaris i la majoria de pacients milloren les xifres de tensió arterial, fins i tot alguns poden reduir la quantitat de fàrmacs hipotensors.

La Corporació Sanitària Parc Taulí és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya que gestiona set centres: l'Hospital de Sabadell, l'Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí i també els serveis d'UDIAT Centre Diagnòstic i Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, aquests dos darrers a través de societats instrumentals participades al 100% per la CSPT.

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí – Institut Universitari (UAB) en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. La Corporació és Unitat docent de la UAB.

El Consell de Govern del Parc Taulí està integrat per sis representants de la Generalitat de Catalunya, dos de l'Ajuntament de Sabadell i un de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El Parc Taulí dóna assistència a uns 400.000 ciutadans de Sabadell i altres 8 municipis del Vallès Occidental Est.


Per a més informació, podeu contactar amb
Gabinet de Comunicació Parc Taulí
comunicacio@tauli.cat – Tel directe: 937 458 380

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/05/2021