El Parc Taulí rep dues beques de La Marató de TV3 per projectes sobre càncer gàstric i càncer colorectal

El Parc Taulí rep dues beques de La Marató de TV3 per projectes sobre càncer gàstric i càncer colorectal
Dimecres 13/11/2013
Els dos projectes guanyadors són treballs multicèntrics i tindran una durada de tres anys

A La Marató de TV3 de 2012 es van presentar 317 projectes sobre càncer i han estat atorgats 42

El projecte 'Noves tecnologies com a eines no invasives per a la prognosi/diagnosi del càncer gàstric' presentat pel Dr. Xavier Calvet Calvo, com a investigador principal, ha rebut l'ajut de 399.892,5 € de La Fundació La Marató de TV3 de la convocatòria 2012 dedicada al càncer. Es tracta d'un treball multicèntric presentat conjuntament per l'Hospital de Sabadell, l'empresa tecnològica Leitat de Terrassa i la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. A més de l'investigador principal, l'equip del Parc Taulí que durà a terme el projecte està format pels metges Carles Pericay, Anna Brunet, Félix Junquera i Mª José Ramírez Lázaro. Es preveu una durada total del projecte de 3 anys.

Aquest estudi es basa en el fet que la bactèria Helicobacter pylori ha estat classificada per l'Organització Mundial de la Salut com un cancerígen causant de la majoria dels càncers gàstrics. L'objectiu del projecte és identificar i validar un conjunt de biomarcadors de càncer gàstric mitjançant tecnologies no invasives. A partir de mostres de plasma es vol determinar en quins pacients la infecció per Helicobacter pylori pot desencadenar un càncer gàstric i en quins tindrà un comportament menys agressiu. La definició d'aquests biomarcadors permetrà desenvolupar eines diagnòstiques no invasives com alternativa a l'ús actual de l'endoscòpia.

L'altre projecte becat per La Marató ha estat pel treball ‘Predicció de neoplàsia colònica avançada per un test immunoquímic fecal per sang oculta, els símptomes clínics del pacient i un sistema de puntuació: un estudi multicèntric prospectiu'. Aquest treball ha rebut un ajut de 180.000 €, també és de caràcter multicèntric i l'integren professionals de Mútua de Terrassa, Hospital de Terrassa i l'Hospital de Sabadell. Els metges del Parc Taulí que formen part del projecte són els doctors Rafael Campo i Eva M. Martínez Bauer, del Servei de
l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Sabadell.

La finalitat del treball, que tindrà una durada de tres anys, és obtenir un model per predir la presència de càncer de còlon utilitzant els símptomes clínics, resultats analítics i del test de sang oculta a femta. Aquest model permetrà prioritzar les sol·licituds de colonoscòpia de forma més acurada que l'actual. En una primera fase, es realitza un estudi de la sang oculta en femta i es realitza una entrevista estandarditzada als pacients per conèixer detalladament la seva simptomatologia. Posteriorment, en base a les dades obtingudes, s'establirà una puntuació mitjançant un model predictiu matemàtic. D'aquesta forma, quan els resultats del model indiquin que el risc de càncer de còlon és alt, la colonoscòpia es farà de forma urgent.

A la edició 2012 de La Marató de TV3 dedicada al càncer es van avaluar 317 projectes. En l'avaluació, feta mitjançant un procés de revisió d'experts (peer review) i gestionada per l'Agència d'Informació, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, hi van participar 257 experts en càncer d'àmbit internacional, que van avaluar els projectes en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. El Patronat de la Fundació La Marató de TV3, en la reunió del 29 d'octubre, va acordat acceptar la proposta de la Comissió Assessora Científica de repartir els recursos disponibles entre els 42 primers projectes del rànquing elaborat pel panel d'experts internacionals que es va reunir a Barcelona els dies 3 i 4 d'octubre.

L'acte de lliurament dels ajuts va tenir lloc ahir a l'Auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Al llarg de la història de La Marató de TV3, el Parc Taulí ha rebut un total de 10 beques en diverses edicions, en les què l'investigador principal ha estat un professional del Parc Taulí.

Projectes finançats per La Marató de TV3 al Parc Taulí:

SÍNDROME DE DOWN. 1993.
‘Origen de la no-disjunció del cromosoma 21 en una població amb elevada prevalença
per la SD'
· Dra. Míriam Guitart i Feliubadaló
Hospital de Sabadell
Financiació: 110.361 €

MALALTIES INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES. 2002.
‘Estudi mèdicolegal de l'adequació de la cobertura per incapacitat en pacients amb malaltia
de Crohn. Anàlisi de la jurisprudència, disseny d'un score de discapacitat i avaluació
del grau actual de cobertura socio-sanitària'.
· Dr. Xavier Calvet Calvo
Hospital de Sabadell
Finançament: 125.000 €

MALALTIES RESPIRATÒRIES. 2003.
‘Prevalença d'osteoporosi en homes amb malaltia pulmonar obstructiva crònica. Valoració
dels factors de risc per osteoporosi i utilitat de la densitometria per predir el risc de
fractures osteoporòtiques'
· Dr. Jordi Gratacós Masmitjà
Hospital de Sabadell
Finançament: 109.062 €

‘Aguditzacions infeccioses de la MPOC: factors de risc per aïllar Pseudomonas
aeruginosa i influència dels gens de virulència en la mortalitat'
· Dra. Concepción Montón Soler
Hospital de Sabadell
Finançament: 150.000 €

DOLOR CRÒNIC. 2006.
‘Estudi dels trastorns del son dels pacients amb fibromiàlgia'
· Dra. Marta Larrosa Padró
Hospital de Sabadell
Finançament: 199.065 €

MALALTIES CARDIOVASCULARS. 2007.
‘Rigidesa arterial a la diabetis tipus 1: avaluació no invasiva i mecanismes
fisiopatològics. Estudi de casos i controls'
· Dr. José Miguel González Clemente
Hospital de Sabadell
Finançament: 130.920,81 €

MALALTIES MENTALS. 2008.
‘Millorar la cognició social i la metacognició en esquizofrènia: un projecte de
telerehabilitació'
· Dra. Teresa Roig Rovira
Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann
· Dr. Diego J. Palao Vidal
Institut Universitari Fundació Parc Taulí
· Dr. Josep Cañete Crespillo
Hospital de Mataró
Finançament: 252.710,63 €

LESIONS MEDUL·LARS I CEREBRALS ADQUIRIDES. 2010.
‘Estimulació neurocognitiva precoç en pacients crítics amb dany cerebral agut adquirit'
· Dr. Lluís Blanch Torra
Hospital de Sabadell
Finançament: 198.765 €


Per a més informació:
Gabinet de Comunicació Parc Taulí
Tel. 937 458 380
comunicacio@tauli.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 17/05/2024