Les 5 EBA de Barcelona destaquen entre els equips d’Atenció Primària Benchmark de l’any 2012

Les 5 EBA de Barcelona destaquen entre els equips d’Atenció Primària Benchmark de l’any 2012
Dijous 02/01/2014

L'EAP Sardenya, l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes, l'EAP Dreta de l'Eixample, l'EAP Vallcarca-Sant Gervasi i l'EAP Poble Sec destaquen en el rànquing dels Equips d'Atenció Primària Benchmark de la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) de l'any 2012, amb excel·lents resultats en la dimensió Cost/eficiència. Després de dos anys, totes les Entitats de Base Associativa de Barcelona tornen a posicionar-se entre els 35 millors Equips d'Atenció Primària de la RSB. L'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes i l'EAP Poble Sec es mantenen equips Benchmark des de fa 7 anys, i Dreta de l'Eixample, ja en fa sis.

L'any 2012 les EBA es situen entre els equips més destacats, amb millor nota que en les passades edicions. Segons l'informe Benchmarking dels Equips d'Atenció Primària de la Regió Sanitària de Barcelona Resultats 2012, publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'EAP Sardenya obté una puntuació final de 8,81, seguit per l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes amb un 8,42, l'EAP Dreta de l'Eixample amb un 7,93, l'EAP Vallcarca-Sant Gervasi amb un 7,59 i l'EAP Poble Sec amb un 7,33.

Entre les puntuacions excel·lents l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes obté un 10 en les dimensions de Capacitat Resolutiva i en Cost/eficiència. L'EAP Dreta de l'Eixample també assoleix un 10 en l'àmbit del Cost/eficiència, i els EAPs Sardenya i Poble Sec els segueixen amb un 9,67 en la mateixa dimensió. L'EAP Vallcarca-Sant Gervasi destaca en la Capacitat Resolutiva, amb un 9,33.

Les xifres són un reflex de la permanent tasca que fan els Equips d'Atenció Primària autogestionats de Catalunya per oferir als seus ciutadans serveis sanitaris de qualitat, intentant minimitzar les despeses i fent una gestió el màxim eficient. A la vegada mantenen bons resultats assistencials i una elevada satisfacció dels seus usuaris.

L'experiència de benchmarking la va iniciar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l'any 2002 i actualment és un procés totalment consolidat, com a resultat de la col·laboració i participació de totes les entitats proveïdores de l'RSB. Enguany, hi han participat 216 equips d'Atenció Primària.

Els informes de Benchmarking avaluen i presenten els resultats dels diferents equips d'atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona (RSB), amb l'objectiu d'identificar aspectes de millora a partir de la comparació de resultats amb la resta de centres.

Aquest informe avalua les següents dimensions: Accessibilitat i satisfacció (7 indicadors), Efectivitat i integralitat (8 indicadors), Capacitat resolutiva (6 indicadors) i Cost i eficiència (6 indicadors). La puntuació dels EAP s'estableix d'acord amb els resultats obtinguts en el conjunt d'indicadors que configuren cada una de les quatre dimensions. Se seleccionen com EAP amb millors resultats els que se situen per sobre del percentil 80 en la puntuació sintètica, que és la suma ponderada de les puntuacions que obté l'equip en les diferents dimensions.

 

Per a més informació
Laura Aranalde
ACEBA Comunicació
680 656 006
laranalde@aceba.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 05/06/2020