L’Hospital de Campdevànol és un dels centres amb millors resultats en diferents àmbits de l’activitat assistencial

L’Hospital de Campdevànol és un dels centres amb millors resultats en diferents àmbits de l’activitat assistencial
Dimecres 17/07/2013
  • És el segon de Catalunya en menor percentatge d'hospitalitzacions evitables per a majors de 84 anys.
  • Es troba entre els hospitals que fan més cirurgia major ambulatòria (CMA) i és un dels que realitza un percentatge més baix de cesàries.
  • L'índex de satisfacció global amb els serveis sanitaris de la Institució és de 8,5 sobre 10.

Campdevànol, 17 de juliol de 2013.- L'últim informe de la Central de Resultats de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, presentat recentment pel Departament de Salut, situa l'Hospital de Campdevànol entre els centres amb millors resultats en diversos àmbits de l'activitat assistencial. Segons les dades de la Central de Resultats, que serveix per mesurar, avaluar i difondre els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari, l'Hospital de Campdevànol és, per exemple, el segon hospital de Catalunya pel que fa al percentatge d'hospitalitzacions evitables per a majors de 84 anys. Concretament, només un 20,1% del total d'ingressos de 2012 eren potencialment evitables.

Pel que fa a hospitalització evitable sense especificar franja d'edat, l'Entitat també es troba entre els centres amb valors més baixos per a les hospitalitzacions de diagnòstics que no haurien d'implicar ingrés hospitalari, amb un 12,4%. Aquest indicador està relacionat amb la capacitat de resolució dels serveis d'atenció ambulatòria i amb la utilització adequada dels serveis d'hospitalització d'aguts. A Catalunya, el 16,2% de les hospitalitzacions ha estat de diagnòstics que no haurien d'implicar ingrés hospitalari, gairebé un 4% per sobre que a l'Hospital de Campdevànol.

Un altre dels aspectes a destacar és que l'hospital comarcal del Ripollès és el quart amb valors més baixos de cesàries, ja que la proporció de naixements amb aquest tipus d'intervenció sobre el total de parts és d'un 15,6%. En canvi, el percentatge mitjà de cesàries a Catalunya per a 2012 és de 22,9%, set punts per sobre que a l'Hospital de Campdevànol. A més, cal destacar la notable millora assolida pel Centre en aquest indicador, que el 2011 era d'un 21,6%.

Les dades de la Central de Resultats també posen en relleu que l'Hospital de Campdevànol es troba entre els centres que fan més cirurgia major ambulatòria (CMA). Concretament, un 72,7% de l'activitat quirúrgica del Centre es realitza per CMA, mentre que a Catalunya el percentatge mitjà per a aquest indicador és d'un 46,9%, molt per sota que a Campdevànol.

Finalment, en la valoració d'atenció centrada en el pacient, l'Hospital de Campdevànol obté un índex de satisfacció global amb els serveis sanitaris de 8,5 sobre 10, qualificació que supera el 8,46 de mitjana dels centres catalans. Així mateix, registra un temps mitjà d'espera de procediments quirúrgics de 3,6 mesos, molt per sota dels 6,7 que s'obtenen de mitjana a Catalunya.

El gerent de l'Hospital de Campdevànol, Joan Grané, explica que totes aquestes dades són molt positives per a l'Entitat, ja que “donen valor a la gran tasca que es realitza des dels diferents serveis del Centre”. En aquest sentit, recorda que aquests bons resultats “no s'haurien pogut assolir sense la implicació i l'esforç de tots els professionals i treballadors de la Institució”.


Més informació
Andrea Gil-Bermejo Cornellas
93 285 19 19 - 610 20 54 85
andrea@mapadvisers.com

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/05/2021