L’Hospital de Mollet obté les normes ISO 50001 de Sistemes de Gestió Energètica i ISO 14001 de Sistemes de Gestió Ambiental

L’Hospital de Mollet obté les normes ISO 50001 de Sistemes de Gestió Energètica i ISO 14001 de Sistemes de Gestió Ambiental
Del 29/04/2013 al 12/05/2013
  • L'Hospital és el primer a tot Catalunya en obtenir les 3 certificacions: ISO 50001, ISO 14001 i OHSAS 18001
  • El centre obté un important estalvi econòmic gràcies a la implantació d'aquests sistemes de gestió i l'ús de sistemes de producció energètica eficients
  • Amb la mateixa línia d'eficiència energètica, l'Hospital de Mollet és l'únic integrant català en el projecte europeu Green@Hospital

Mollet, 29 d'abril de 2013.- Partint de la base de la Política de la Fundació Sanitària de Mollet, durant l'any 2012 es va portar a terme a l'Hospital de Mollet el procés d'implantació de les normes ISO 50001 de gestió energètica i ISO 14001 de gestió ambiental, que va concloure al mes de desembre amb el procés d'auditoria per part de l'empresa AENOR i la confirmació de la certificació durant el primer trimestre de 2013.

Això ha significat que l'Hospital de Mollet ha estat el primer Hospital de Catalunya en obtenir la certificació ISO 50001.

Aquestes dues certificacions s'afegeixen a la certificació en gestió en Seguretat i Salut segons la norma OHSAS 18001 que es va obtenir l'any 2011.

La consecució d'aquestes dues normes internacionals ha estat presentada aquest matí a l'Hospital de Mollet de la mà del president del Patronat de la Fundació Sanitària de Mollet, Martí Fabré; el director gerent de l'Hospital de Mollet, el Dr. Jaume Duran, i el director d'Infraestructures, David Barrachina.

Què són aquestes normes?
Són dues normes acceptades internacionalment que estableixen la manera d'implantar sistemes de gestió energètica i gestió ambiental a les organitzacions, que es basa en la millora continua. La implantació d'aquestes normes és de caràcter voluntari.

La norma ISO 50001 de Sistemes de Gestió Energètica certifica l'existència d'un sistema optimitzat pel correcte ús de l'energia en qualsevol organització, sigui quina sigui la seva naturalesa o volum, activitat o dedicació. La finalitat d'aquesta norma és facilitar a les organitzacions una eina que permeti la reducció de consums energètics, els costos financers associats i conseqüentment les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta norma es basa en el principi de la millora contínua, i obliga a auditar i identificar tots els punts de consum de rellevància i l'eficiència dels equips, per tal d'obtenir informació útil per poder aplicar mesures correctores d'estalvi real.

D'aquesta manera, gràcies a les instal·lacions que disposa l'Hospital, i mitjançant aquesta gestió energètica, l'any 2012 s'ha aconseguit una reducció del consum energètic de 460.929 kWh respecte l'any 2011, i obtenint una previsió d'estalvi per al 2013 del doble que al 2012 (estimació confirmada amb les dades reals del primer trimestre).

Així mateix, la norma ISO 14001 de Sistemes de Gestió Ambiental, estableix les eines i sistemes enfocats als processos de qualsevol organització, i dels efectes que aquests puguin produir en el medi ambient. Aquesta norma, un cop implantada, afecta a tots els aspectes de gestió d'una organització pel que fa a les seves responsabilitats mediambientals i ajuda a tractar de forma sistematitzada els aspectes ambientals, amb la finalitat de millorar el comportament ambiental.

Procés d'implantació
Per portar a terme la implantació de tots dos sistemes, es va optar per revisar el sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball segons la Norma OHSAS 18001, que s'havia implantat l'any anterior, i crear un únic Sistema Integrat de Gestió de Seguretat i Salut, Medi Ambient i Energia.

Beneficis de la implantació i certificació d'aquestes normes

  • Gestionar els riscos e impactes socials, mediambientals, de seguretat i salut, etc.
  • Presa de consciència i control de la quantitat d'energia consumida en cada procés.
  • Reducció de costos, mitjançant l'estalvi d'energia a curt, mitjà i llarg termini, així com dels consum d'aigua i matèries primeres. Tanmateix, estalvi del tractament de les emissions, abocaments i residus mitjançant plans de reducció.
  • Assegurament del compliment dels requisits legals.
  • Protegir la reputació, obtenir reconeixement i augmentar la satisfacció de clients i grups d'interès (clients, proveïdors, opinió pública, etc.), mitjançant el compromís que demostra la organització.
  • La millora continua de processos i potenciació de la innovació.

                                                                                               

Més informació                           
Marina Pujol Pastó
Comunicació i Imatge
Tel. 93 576 03 31 Ext. 10350
680 731 768
m.pujol@hospitalmollet.cat
http://www.hospitalmollet.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 07/07/2020