L'Hospital de Palamós, primer del seu grup en les enquestes de satisfacció de Catalunya, dels usuaris del Catsalut

L'Hospital de Palamós, primer del seu grup en les enquestes de satisfacció de Catalunya, dels usuaris del Catsalut
Dijous 21/02/2013

El Departament de Salut ha fet públics recentment els resultats del Pla d'enquestes de satisfacció de Catalunya (PLAENSA), que es van realitzar a una mostra d'usuaris del Catsalut entre setembre de 2011 i gener de 2012.

Cal destacar que l'Hospital de Palamós obté una puntuació mitjana de satisfacció del 8.89 sobre 10, i els centres d'atenció primària, un 8.16 sobre 10.

L'Hospital de Palamós és el segon en el rànguing de tots els hospitals de Catalunya, i la més alta de tots els hospitals de Girona.

La sensació d'estar en bones mans, la informació coherent i el tracte personal són els aspectes que reben les valoracions més positives.

 

Logo Hospital de Palamós
El Pla d'enquestes de satisfacció de Catalunya PLAENSA© és una eina d'avaluació pròpia del Servei Català de la Salut amb deu anys de funcionament i consolidació.

El resultat de les enquestes és la possibilitat que ofereixen a la ciutadania d'incidir en la presa de decisions en nous àmbits assistencials, ja que permeten identificar fàcilment punts de millora - els situats per sota de l'estàndard de satisfacció del 75% i incorporar-los com a objectius de millora anuals.

Són dades per incidir en el futur, però també parlen del present, i diuen que, malgrat el context socioeconòmic que estem vivint, l'índex de satisfacció en relació als serveis assistencials públics es mou entre el notable i l'excel·lent, i la fidelitat expressada indica que la xarxa pública és l'opció preferida per la població usuaria.

Per al sistema de qualitat d'una organització sanitària és bàsic obtenir informació sobre les preferències i expectatives de les persones a qui van destinats els serveis, sobre què es considera rellevant en cada moment i sobre com canvien aquestes preferències i expectatives. Tot amb l'objectiu d'enfocar l'organització cap a les seves necessitats. En aquest context, quantificar la satisfacció permet avaluar l'acceptació dels esforços de planificació i provisió de serveis, i complementar els aspectes d'eficiència i efectivitat. Cal ser conscient, però, que la satisfacció és un concepte relacionat amb una gran varietat de factors, com ara els estils de vida de les persones, les seves experiències prèvies, les expectatives de futur i els diferents valors de l'individu i de la societat. Així mateix, pot variar segons el context social, ja que pot estar determinada pels hàbits culturals dels diferents grups socials.

L'opinió expressada per la ciutadania ofereix una informació essencial per conèixer el funcionament dels serveis sanitaris des del seu punt de vista i constitueix un instrument de participació d'aquests en la millora de la qualitat de l'assistència sanitària.

Les àrees d'interès incloses en els qüestionaris es poden trobar en la major part de bibliografia d'avaluació de serveis i s'utilitzen freqüentment per comunicar de manera més sintètica i comprensiva l'opinió de la ciutadania a l'hora de valorar els serveis sanitaris. Aquestes àrees són:
  • Accessibilitat als serveis
  • Tracte dels professionals
  • Informació del procés assistencial, tant organitzativa com clínica,
  • Confiança en els professionals i competència dels professionals
  • Confort
  • Organització i coordinació entre serveis i professionals
  • Continuïtat assistencial
  • Atenció psicosocial i suport personal

RESULTATS DE L'HOSPITAL DE PALAMÓS

La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,89 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 (8,60). Aquesta puntuació se situa per sobre de la de Catalunya (8,46) i és la més alta de tots els hospitals de Girona.

El 93,8% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien a l'hospital. També ha millorat en relació al 2009 (91,4%).

En la proposta d'ordenació feta per PLAENSA en base als resultats de l'enquesta, l'Hospital de Palamós és el segon en el rànquing de tots els hospitals de Catalunya, i el primer del seu grup.

Les explicacions al marxar de l'hospital, la sensació d'estar en bones mans, la informació coherent i el tracte personal del personal d'admissions són els aspectes que reben les valoracions més positives (totes un 100%).

Obté valors d'excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 20 preguntes (el qüestionari en té 22) i els resultats de l'any 2012 milloren en relació al 2009 en 21 de les preguntes fetes.

Cal remarcar que obté un resultat estadísticament significatiu en positiu en relació a Catalunya en dos de les preguntes: el menjar i la comoditat de l'habitació.

RESULTATS DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

ABS LA BISBAL

La puntuació mitjana de satisfacció és de 7,99 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 (7,45). Aquesta puntuació se situa per sobre de la de Catalunya (7,90).

El 90,5% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien al mateix CAP. També ha millorat en relació al 2009 (85%).

El tracte personal d'infermeria (100%), si s'entenen les explicacions (98,8%), el tracte personal del metge/ssa (97,7%), la sensació d'estar en bones mans (97,6%), i si es pot donar l'opinió (96,5%) són els aspectes que reben les valoracions més positives.

Obté valors d'excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 14 preguntes (el qüestionari en té 19) i els resultats de l'any 2012 milloren en relació al 2009 en 17 de les preguntes fetes.

Una pregunta es troba entre el 75% i el 90% (el soroll habitual)

I hi ha 4 àrees de millora (preguntes per sota del 75%): temps que es triga en agafar telèfon, la facilitat pel dia visita, la puntualitat per entrar a consulta, i l'atenció a un problema urgent (però totes 4 milloren en relació al 2009).

ABS PALAMÓS

La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,23 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 (7,60). Aquesta puntuació se situa per sobre de Catalunya (7,90).

La neteja del CAP (98,8%), si s'entenen les explicacions (96,3%), el tracte personal del metge/ssa i si es pot donar l'opinió (93,8%) i si el metge dóna la informació que es necessita (93,7%) són els aspectes més ben valorats.

Obté valors d'excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 12 preguntes (el qüestionari en té 19) i els resultats de l'any 2012 milloren en relació al 2009 en 16 de les preguntes fetes.

Cinc preguntes es troben entre el 75% i el 90%.

I hi ha 2 àrees de millora (preguntes per sota del 75%): la facilitat pel dia visita i la puntualitat per entrar a consulta (però totes dues milloren en relació al 2009).

ABS TORROELLA DE MONTGRÍ

La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,30 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 (7,91). Aquesta puntuació se situa per sobre de Catalunya (7,90).

Si s'entenen les explicacions (100%), la neteja del CAP (98,8%), si la informació és coherent (98,5%), el tracte personal d'infermeria (97,6%) i si el metge dóna la informació que es necessita i el temps que li dedica el metge (97,5%) són els aspectes més ben valorats.

Obté valors d'excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 15 preguntes (el qüestionari en té 19) i els resultats de l'any 2012 milloren en relació al 2009 en 18 de les preguntes fetes.

Quatre preguntes es troben entre el 75% i el 90%.

Cal remarcar que obté un resultat estadísticament significatiu en positiu en relació a Catalunya en tres preguntes: la puntualitat per entrar a consulta, i el suport i el tracte al taulell.

En la proposta d'ordenació feta per PLAENSA en base als resultats de l'enquesta, aquesta ABS és el numero 26 en el rànquing de totes les ABS de Catalunya (369).

ABS PALAFRUGELL

La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,13 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 (7,51). Aquesta puntuació se situa per sobre de Catalunya (7,90).

La neteja del CAP i la sensació d'estar en bones mans (97,6%), si el metge dóna la informació que es necessita i si s'entenen les explicacions (97,5%), el tracte personal d'infermeria (97,1%) i el tracte personal del metge/ssa (96,3%) són els aspectes més ben valorats.

Obté valors d'excel·lència (preguntes que superen el 90% de valoracions positives) en 11 preguntes (el qüestionari en té 19) i els resultats de l'any 2012 milloren en relació al 2009 en 18 de les preguntes fetes.

Cinc preguntes es troben entre el 75% i el 90%.

I hi ha 3 àrees de millora (preguntes per sota del 75%): la facilitat pel dia visita, la puntualitat per entrar a consulta i l'atenció a un problema urgent (però milloren en relació al 2009).

Cal remarcar que obté un resultat estadísticament significatiu en positiu en relació a Catalunya en dos preguntes: la puntualitat per entrar a consulta, i el tracte al taulell.


En el document adjunt hi trobareu, a més d'aquest resum, els gràfics corresponents. Podeu accedir a l'informe complet del Departament de Salut aquí.

(Els usuaris interns teniu els documents a Xarxa Interna Compartida -- Biblioteca VirtualDocumentació CatSalut_Dpt.SalutEnquestes Satisfacció SCS)

Resum resultats enquestes PLAENSA.

 

Per a més informació:
Montse Rovira Ramos
Cap de Comunicació
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Tel. 972 609 229 / 649 646 045 Ext. 3673 / 5015
mrovira@ssibe.cat
www.ssibe.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024