Un de cada cinc medicaments que pren la gent gran és inadequat

Un de cada cinc medicaments que pren la gent gran és inadequat
Dilluns 10/06/2013
Després de sis mesos de seguiment, els primers resultats del projecte Remei evidencien que un de cada cinc medicaments que prenen els pacients majors de 70 anys és inadequat, ja sigui perquè la dosi no és correcta, perquè s'haurien de substituir per un altre fàrmac o perquè no s'haurien de prendre

El Consorci Sanitari del Maresme ha presentat els primers resultats del projecte Remei, que té per objectiu fer un ús més adequat i segur de la medicació de les persones majors de 70 anys que prenen vuit o més fàrmacs.

Després de sis mesos de seguiment, les dades no només evidencien que la intervenció d'un farmacèutic especialista redueix un 7% el total de la medicació dels malalts sense que suposi un risc per a la salut; sinó que permet prescriure-la millor perquè identifica quins medicaments són inadequats, una quantitat que pot oscil·lar entre el 20% i el 25%.

Millor prescripció de la medicació
Segons els resultats de l'estudi, les indicacions del farmacèutic van permetre al metge de família canviar fins al 20% dels medicaments. Aquests canvis inclouen la substitució d'un fàrmac per un altre de més adequat o segur, la modificació de la dosi   –en la majoria dels casos, per una de més baixa–, i la retirada d'un medicament, un fet que es dóna un 10% més del que es realitza si no hi intervé cap farmacèutic.

Al llarg del tractament d'un malalt ancià i polimedicat, que sol presentar un estat de salut fràgil a causa de l'edat i que sol patir una o més malalties cròniques, és habitual que el pacient visiti diferents especialistes i que se li afegeixi o se li retiri medicació en funció de com evoluciona el seu estat. Això augmenta el risc de patir efectes secundaris o de què apareguin incompatibilitats o interaccions entre els fàrmacs.

Més control per part del pacient
Malgrat els canvis fruit de la intervenció del farmacèutic, la salut dels pacients de l'estudi no va empitjorar, no van haver de visitar més vegades el CAP o el Servei d'Urgències, ni tampoc van estar ingressats més cops a l'hospital que la resta d'ancians polimedicats. De fet, la revisió de la seva medicació va permetre als malalts complir millor el tractament.

Fàrmacs mal prescrits
L'estudi també identifica quins són els medicaments que es recepten més vegades d'una forma inadequada. El fet que les medicines hagin estat prescrites per metges diferents i que no hi hagi cap farmacèutic –amb uns coneixements més actualitzats sobre l'efectivitat dels medicaments–, que revisi els fàrmacs a mesura que es recepten, propicia que el pacient prengui medicaments que no s'acaben d'ajustar al tractament de la seva malaltia, a la seva edat o que poden interaccionar amb els altres.

En una de cada dues vegades que es recepta un protector gàstric o antiàcid –com l'omeprazol–, la prescripció és inadequada. Altres medicaments que se solen prescriure de forma inadequada són els antidepressius, els ansiolítics, els analgèsics i els fàrmacs que tracten l'osteoporosi.

Estudi multicèntric i multidisciplinar
El projecte Remei parteix de la base que, si fos possible reduir la medicació, es milloraria la qualitat de vida dels malalts, que tindrien menys risc de patir efectes secundaris –la causa del 6% d'ingressos hospitalaris–, i s'estalviaria en despesa farmacèutica als centres d'atenció primària. La població anciana representa el 17% de la població total, però consumeix el 70% de la despesa farmacèutica.

L'estudi és una iniciativa liderada i coordinada pel Consorci Sanitari del Maresme, on hi participen farmacèutics, metges i infermeres tant del CSdM com de l'Institut Català de la Salut. Es va iniciar el 2012, i s'ha basat en el seguiment durant sis mesos de 500 pacients majors de 70 anys que prenen vuit o més medicaments, procedents de tres centres d'atenció primària del CSdM i cinc de l'ICS a Mataró. Els resultats definitius s'obtindran al juliol.

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és un organisme públic que gestiona l'Hospital de Mataró, l'Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep i tres Àrees Bàsiques de Salut (Cirera-Molins, Mataró Centre i  Argentona). El CSdM també és centre de referència en salut mental i addiccions al conjunt de la comarca del Maresme.


Comunicació
Consorci Sanitari del Maresme

Tel. 937417700, ext. 1024 - 1062 - #663 | comunicacio@csdm.cat | Hospital de Mataró, Carretera de Cirera s/n; Mataró 08304 | www.csdm.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/05/2021