Acord de les patronals sanitàries catalanes amb els sindicats en el Xè Conveni de Sanitat Privada

Acord de les patronals sanitàries catalanes amb els sindicats en el Xè Conveni de Sanitat Privada
Dijous 31/01/2019

Barcelona, 31/1/2019. L'ACES i La Unió, com a patronals més representatives del sector de la Sanitat Privada de Catalunya, informen que:

El 12 d'abril de 2018 es va iniciar la negociació col·lectiva amb CCOO i UGT i, després de 12  reunions de Comissió Negociadora, ahir, 30 de gener de 2019, es va signar el Xè Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques, amb una vigència de dos anys, que té com elements més significatius:

 • Augments salarials per als anys 2018-2019
  • Increment global del 3,4 % sobre tots els conceptes i inici de la carrera professional:
   • Increment del 0,2 % sobre tots els conceptes de conveni des de l'1 de gener al 31 d'agost de 2018.
   • Increment del 3,2 % sobre tots els conceptes de conveni des de l'1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 2019. 
   • Inici de la Carrera Professional o Sistema d'Incentivació Professional, en funció del grup professional al qual pertanyi el treballador, a la nòmina de desembre de 2019.

Les patronals han acceptat incorporar aquest nou concepte, ja que coincideixen amb els sindicats en considerar que la millora de la qualitat de l'atenció sanitària ve donada en bona part per la competència dels professionals, i aquests nous conceptes són clars incentius per al manteniment de la formació continuada i l'esforç.

Ambdues patronals, ACES i La Unió, consideren que aquesta proposta econòmica està perfectament enquadrada dins dels acords establerts a l'AENC (Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva) per als anys 2018 - 2020.

 • Millores en la flexibilitat de la jornada de treball
  • S'incrementen les hores de lliure disposició, passant de 16 hores recuperables (8 hores semestrals) a 24 hores recuperables (distribuïdes anualment).
  • Substitució d'un tercer dia d'assumptes propis sense justificar per al permís “social” preexistent. El treballador disposarà així d'un total de tres dies sense justificar per atendre i conciliar la seva vida laboral i familiar.
  • Inclusió d'una jornada per any natural per realitzar visites o proves mèdiques personals.
 • Modificació excepcional i transitòria en l'article del conveni que defineix el dret de les empreses en absorció i compensació dels increments pactats en determinats casos

Les empreses garantiran de manera excepcional i, únicament durant la vigència del present conveni, els increments pactats sobre les taules salarials a tots els treballadors que rebin un salari brut anual per tots els conceptes de nòmina inferiors a 32.000€, renunciant en aquests casos a exercir la clàusula d'absorció.

 • Altres beneficis incorporats pels treballadors

El conveni inclou una part molt considerable de les peticions sobre beneficis socials presentades pels sindicats. Es modifiquen fins a 14 articles i se n'incorporen 6 de nous. Com a més rellevants, destaquem:

 • Increment d'una setmana en el permís de paternitat (de 4 a 5 setmanes)
 • Gaudiment de vacances posteriors a un procés d'Incapacitat Temporal.
 • Increment d'un a dos anys de la reserva del lloc de treball en el cas de sol·licitar una excedència per tenir cura d'un fill.
 • Incorporació d'una nova excedència en casos d'emergència mundial.
 • Mesures preventives per evitar les agressions a professionals.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/09/2020