Comunicat amb relació al tancament de llits als hospitals

Comunicat amb relació al tancament de llits als hospitals
Dijous 10/07/2014
Amb relació a les informacions publicades en els darrers dies sobre el tancament de llits als hospitals i la recent interpel·lació al Govern per part de diferents grups parlamentaris sobre aquesta mateixa qüestió, des de La Unió volem manifestar:
 
 • Que el tancament al voltant d'un 15% dels llits durant l'estiu és una pràctica habitual als hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) que respon a la necessitat dels centres d'adaptar-se a la baixada d'activitat i a la disminució del número de professionals disponibles en període de vacances, contribuint, així, a un millor aprofitament dels recursos i, per tant, a la sostenibilitat econòmica dels hospitals. La situació d'aquest any no és, doncs, excepcional respecte a la dels anys anteriors.
   
 • Que el llit és només un dels recursos de què disposa el sistema públic de salut per donar assistència al ciutadà. Sobretot en els mesos de calor, l'atenció es pot garantir des d'altres recursos assistencials. Els llits hospitalaris són un recurs que requereix major disponibilitat a l'hivern. 
   
 • Que els hospitals catalans funcionen en xarxa (anomenada Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública), dins d'un sistema de provisió de serveis sanitaris finançat públicament i que es basa en la col·laboració entre els centres que tenen diferents nivells de complexitat. Aquesta xarxa està formada en un 30% per hospitals de l'Institut Català de la Salut i en un 70% per centres concertats (d'aquests, el 50% són de titularitat pública i 50% de titularitat privada, majoritàriament sense ànim de lucre).
   
 • Dins d'aquesta xarxa és bona pràctica habitual procurar una adequada derivació de pacients, responent a criteris clínics, de qualitat i d'eficàcia en la gestió de recursos que faciliti l'accessibilitat i eviti possibles col·lapses en moments puntuals de l'any. La derivació de pacients no té res a veure amb la privatització. 
   
 • Que el model sanitari català, que gaudeix de bons resultats de salut i d'eficiència, és fruit d'una llarga història i d'una voluntat col·lectiva concretada en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya de l'any 1990 i es caracteritza per la separació de funcions entre la planificació (Departament de Salut), la compra (CatSalut) i la provisió de serveis. En aquest model, la relació entre el CatSalut i els centres proveïdors ve determinada per un contracte i un sistema d'avaluació i rendiment de comptes que obliga amb igualtat de criteris a tots els proveïdors del sistema de cobertura pública independentment de la seva titularitat jurídica.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 29/05/2020