CONVOCATÒRIA - El Govern i el sector presenten un compromís a llarg termini amb la salut mental

CONVOCATÒRIA - El Govern i el sector presenten un compromís a llarg termini amb la salut mental
Dilluns 14/07/2014
  • En els darrers mesos Govern i sector de salut mental del país han treballat conjuntament en el balanç i la priorització d'actuacions del Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions.
  • L'enfocament del Pla va molt més enllà del tradicional punt de vista exclusivament sanitari per tal de garantir les mateixes oportunitats a totes les persones.
  • Aquest Pla és una acció de país gràcies al treball conjunt dels diversos departaments implicats i de la societat civil.

(Barcelona, 14 de juliol). Avui dilluns es presentarà al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat el balanç i la priorització d'actuacions del Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions en el qual estan treballant els agents en salut mental de Catalunya. L'acte, que serà presidit pel president Artur Mas, comptarà també amb les intervencions de Jordi Baiget, secretari de Govern, i Xavier Trabado, com a representant del sector de salut mental del país.
 
Aquest Pla és fruit del treball conjunt de tot el sector, en el qual participen entitats de persones amb problemes de salut mental i de familiars, entitats gestores de serveis de salut mental i tots els Departament de la Generalitat implicats: Salut, Benestar Social i Família, Ensenyament, Justícia, Empresa i Ocupació, Interior i Economia i Coneixement.
  
Presentació del Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions
Dia:     dilluns 14 de juliol de 2014
Intervencions de:
Molt Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat
Sr. Jordi Baiget, secretari de Govern
Sr. Xavier Trabado, representant del sector de salut mental del país
Hora:   19.00 h
Lloc:    Saló Sant Jordi. Palau de la Generalitat. Pl. St. Jaume. Barcelona
 
Amb l'actuació de la Coral Tons i Sons de Terrassa

El sector de salut mental considera que aquesta és una gran oportunitat fruit d'una demanda llargament esperada, i demana al Govern la continuïtat d'aquesta aposta a llarg termini per garantir una atenció des de tots els àmbits de la vida d'una persona. També demana que el Parlament de Catalunya, els grups polítics, els agents socials i econòmics i les entitats del tercer sector facin seva aquesta aposta.
 
Tradicionalment s'ha centrat el focus de l'atenció a les persones amb problemes de salut mental des d'un punt de vista fonamentalment sanitari. En els darrers anys s'han anat incorporant recursos socials i laborals però encara de forma massa poc consolidada. Amb aquest Pla Integral es vol fer un pas endavant en la implicació i compromís de tots els departaments amb la mateixa intensitat per tal de garantir les mateixes oportunitats per a totes les persones.
 
Amb la presentació de les línies estratègiques i les accions concretes que s'estan portant a terme o que estan previstes d'aquí al 2016, el Govern fa públic el seu compromís a llarg termini per abordar la salut mental d'una manera integral que ajudi a millorar la qualitat de vida i la inclusió en la comunitat de les persones i les seves famílies.
 
Els grans eixos prioritaris d'actuació del Pla Integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions per als propers mesos són:
-       Lluita contra l'estigma
-       Millora de l'atenció a la població infantil i juvenil
-       Millora de l'atenció i promoció dels drets de les persones en entorns assistencials
-       Promoció de la participació i l'associacionisme
-       Suport a les famílies i a les persones amb problemàtiques de salut mental
-       Inclusió social i desplegament d'un nou model de prestació de serveis d'habitatge
-       Desenvolupament del model d'inserció sociolaboral
-       Suport en l'àmbit judicial i penal
 
Podeu consultar el document sencer a: www.govern.cat (a partir d'aquesta tarda)

AMMFEINA Salut Mental Catalunya fou creada al 2005 i aglutina 27 entitats socials no lucratives d'arreu de Catalunya que orienten la seva missió a la inclusió laboral de persones amb trastorn mentals, oferint recursos, programes de suport i serveis. www.salutmental.org

Associació Pro Salut Mental de Catalunya – ADEMM és una associació sense ànim de lucre formada i gestionada pel propi col·lectiu de persones afectades, amb total independència, per a la defensa dels seus drets i deures, per fomentar la relació i la integració social, i per a la promoció de la salut mental. www.ademm-usm.cat

Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública sense afany de lucre que agrupa organitzacions encarregades de gestionar o d'oferir serveis de salut i d'atenció a la dependència, també públiques i sense afany de lucre. El seu objectiu és ajudar aquestes entitats a tenir una gestió més eficient i, en definitiva, garantir que els ciutadans gaudeixen de la millor assistència sanitària i social pública.  www.consorci.org

ENCAIX. Associació d'entitats tutelars de persones amb malaltia mental és una associació creada l'any 2004 i que agrupa a 12 entitats tutelars amb l'objectiu de promoure la protecció i la millora de les condicions de vida de les persones amb un trastorn de salut mental, així com l'aplicació correcta dels procediments de modificació de la capacitat.

Federació Salut Mental Catalunya aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya de persones amb problemes de salut mental, familiars i amics, amb la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats de les persones amb problemes de salut mental  i de les seves famílies, la defensa i l'exercici ple dels seus drets en tots els àmbits de la vida. www.salutmental.org

Fòrum Salut Mental és una associació formada per 20 entitats del sector de l'atenció sanitària concertada i l'atenció social en salut mental i addiccions, per a infants i per adults. Fòrum compta amb mes de 100 serveis (CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d'inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars) i mes de 1.000 professionals. www.forumsalutmental.com

La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials és una associació empresarial formada per 115 entitats sanitàries i socials que presten serveis sanitaris i socials als ciutadans, per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l'autonomia de gestió empresarial. www.uch.cat

Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut és un òrgan consultiu amb funcions d'assessorament a  les polítiques relacionades al Pla director de Salut Mental i Addiccions. Aplega 20 professionals del sector en representació de col·legis professionals, entitats del sector, associacions científiques i organitzacions de professionals.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 29/05/2020