CONVOCATÒRIA - El sector de serveis socials i d’atenció a les persones signa un acord per impulsar la millora de la contractació pública

CONVOCATÒRIA - El sector de serveis socials i d’atenció a les persones signa un acord per impulsar la millora de la contractació pública
Dijous 17/07/2014
  • Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del Tercer Sector Social pretenen garantir la qualitat dels serveis i de l'ocupació del sector, i preservar la sostenibilitat del sistema d'atenció a les persones.  
  • Els signants exigeixen que els processos de contractació pública vetllin per la qualitat dels serveis i no se supeditin únicament a l'oferta econòmica.  

Barcelona, 17 de juliol de 2014. – La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), La Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), ACESAP (Associació Catalana d'Empreses de Serveis d'Atenció a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), ACELLEC (Associació Catalana d'empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura), CCOO (Comissions Obreres de Catalunya), UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya), la Sectorial d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats de La Intercol·legial (Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya) i La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya signaran dilluns dia 21 de juliol un acord que estableix els elements fonamentals a tenir en compte per part dels òrgans contractants de serveis d'atenció a les persones amb l'objectiu de preservar-ne la qualitat. 

Aquest acord contempla  la necessitat de fer prevaldre els criteris directament vinculats a l'objecte del contracte i la qualitat del servei; la limitació de les ofertes econòmiques anormalment baixes o desproporcionades; el respecte per les condicions laborals dels professionals en base a la normativa sectorial corresponent; o la necessària implantació de mecanismes de control post-adjudicació que permetin comprovar que el servei s'està executant segons les condicions fixades.

Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del Tercer Sector Social busquen preservar la qualitat, viabilitat i sostenibilitat d'uns serveis públics –sociosanitaris i d'atenció a la infància, la joventut, la dependència, la discapacitat, i altres col·lectius especialment vulnerables– que donen compliment a drets socials i que, per la seva naturalesa, constitueixen un pilar fonamental de l'Estat del Benestar.

L'acord pretén ser un punt de partida per impulsar un marc d'actuació conjunt amb l'Administració Pública que garanteixi la millora de la contractació. És per aquest motiu que les organitzacions signants han fet arribar el text de l'acord al President de la Generalitat de Catalunya i li demanen la constitució d'una taula de diàleg sobre la qüestió.

L'acte de presentació i signatura de l'acord tindrà lloc el proper dilluns 21 de juliol a les 16 hores al Centre Cívic Pati Llimona - Sala Maria Aurèlia Capmany (C/ Regomir 3, 08002 Barcelona). Serà obert als mitjans de comunicació i els representants de les organitzacions signants atendran els periodistes després de la signatura. 
 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 05/06/2020