Decret de prescripció infermera

Decret de prescripció infermera
Dijous 29/08/2019

Amb data 29 d'agost, s'ha publicat el Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el Procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà i el seu procés d'acreditació.

Destaca:

  • Dos àmbits d'aplicació: àmbit de les cures generals i àmbit de les cures especialitzades.
  • Dos procediments per a l'acreditació que s'inicien en paral·lel a partir de la publicació del decret en el DOGC: ordinari i extraordinari
    • Procediment Ordinari: el procediment ordinari es podrà presentar amb caràcter indefinit, i les infermeres hauran de demanar la seva sol·licitud d'acreditació de forma telemàtica i amb signatura digital.
    • Procediment Extraordinari: el procediment extraordinari va dirigit a centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT), per als professionals d'infermeria que presten serveis en el centre i que amb una experiència d'1 any o més, en l'àmbit de cures que correspongui. El centres podran comunicar les dades de les infermeres en el termini màxim de 4 mesos des de l'entrada en vigor del Decret. Tot el procediment s'haurà de realitzar telemàticament. D'aquesta manera, les infermeres no hauran de fer la sol·licitud d'acreditació sinó que ho faran les seves empreses.

Trobareu més informació al Canal Salut Professionals. En el document s'hi recullen, entre d'altres, aspectes com la necessitat d'informar i recollir el consentiment de les infermeres i infermers que hagin manifestat la seva voluntat d'acreditar-se mitjançant el seu centre o la recomanació de fer enviaments progressius sense haver d'esperar a tenir un únic fitxer amb tot el personal afectat. En el document s'hi recullen, entre d'altres, aspectes com la necessitat d'informar i recollir el consentiment de les infermeres i infermers que hagin manifestat la seva voluntat d'acreditar-se mitjançant el seu centre o la recomanació de fer enviaments progressius sense haver d'esperar a tenir un únic fitxer amb tot el personal afectat. Tant el document de recomanacions per a complimentar el fitxer de dades de les infermeres i infermers com el model de document de consentiment (que podreu adaptar a cada centre).

El Codi Tipus Informa de La Unió aborda el procés d'acreditació dels professionals d'infermeria dels centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública i les mesures en matèria de protecció de dades que s'han de tenir en compte.

 

 
04/09/19
Recomanacions
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/05/2024