El TSJC avala el procediment de negociació post ultraactivitat seguit per les institucions sanitàries concertades

El TSJC avala el procediment de negociació post ultraactivitat seguit per les institucions sanitàries concertades
Dimecres 28/05/2014

(Barcelona, 28/05/14)-. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una important sentència relativa als efectes de la finalització del període d'ultraactivitat d'un Conveni quan no hi ha un altre Conveni superior aplicable. En aquest cas, el Tribunal conclou que serien d'aplicació les condicions que recull l'Estatut dels Treballadors i la normativa social bàsica, sense que hagi obligació de continuar aplicant les mateixes condicions que establia el Conveni finalitzat, ni tan sols per la via de la “contractualització” que defensa alguna part de la doctrina i algunes resolucions judicials.

El procediment judicial, defensat per Bufet Vallbé, es refereix al Conveni de la sanitat concertada de Catalunya (XHUP), l'àmbit d'aplicació del qual afectava uns 50.000 professionals. Aquest Conveni va finalitzar el seu període d'ultraactivitat el 07/07/2013, per aplicació de la darrera reforma laboral, sense que existís cap Conveni d'àmbit territorial superior.

En aquest sector, la majoria d'institucions sanitàries han arribat a acords amb els respectius representants dels treballadors, acords que en alguns casos han estat impugnats pels sindicats no signants, que defensaven que el Conveni seguia vigent (és a dir, negant els efectes de la reforma) o, subsidiàriament, que les condicions del Conveni continuaven sent d'aplicació per la via de la “contractualització”. Ambdues pretensions han estat desestimades.

La Unió Catalana d'Hospitals és una associació empresarial formada per més de cent entitats sanitàries i socials que aglutinen més de 500 centres i que generen prop de 60.000 llocs de treball i que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l'autonomia de gestió empresarial.  
 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 29/05/2020