Els hospitals catalans redueixen un 7% de mitjana el consum energètic en introduir pràctiques sostenibles

Els hospitals catalans redueixen un 7% de mitjana el consum energètic en introduir pràctiques sostenibles
Del 18/01/2011 al 25/01/2013

L'enquesta és la primera iniciativa d'aquest tipus a Catalunya i a tot l'Estat

  • Els centres duen a terme múltiples iniciatives en el marc del desenvolupament sostenible, ja sigui en l'àmbit econòmic (estalvi de costos), social (millora de la qualitat) i ambiental (reducció dels impactes).

  • El 80% dels hospitals han desplegat iniciatives per reduir consums d'electricitat, paper, aigua i climatització. Aquestes iniciatives han suposat un estalvi aproximat del 7% en aquests capítols.

  • El 72% dels centres tenen una persona o grup de treball responsable de les actuacions en desenvolupament sostenible.

  • Un 52% dels responsables assistencials considera que la pràctica diària ja integra criteris de sostenibilitat i un 30% dels centres han impulsat iniciatives d'integració de la sostenbilitat en la pràctica assistencial.

  • Un 25% dels centres disposa o està en procés d'assolir una certificació ambiental.

Barcelona, 18 de gener de 2010.- La primera enquesta sobre desenvolupament sostenible als hospitals, elaborada per la consultora Gesaworld i l'associació d'entitats sanitàries i socials la Unió Catalana d'Hospitals demostra que el 80% dels hospitals han desplegat iniciatives per reduir consums d'electricitat, paper, aigua i climatització. Com a resultat d'aquestes iniciatives s'ha aconseguit un estalvi del 7% en aquests àmbits.

L'enquesta posa damunt la taula elements molt positius que demostren que els hospitals catalans porten a terme múltiples iniciatives emmarcades en l'àmbit del desenvolupament sostenible en el seu triple vessant: econòmic (estalvi de costos), social (millora de la qualitat) i ambiental (reducció dels impactes).

L'enquesta ha estat contestada per un 52% dels centres adscrits a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP), tots ells associats a la Unió Catalana d'Hospitals, i és la primera iniciativa d'aquest tipus que es porta a terme no només en l'àmbit català, sinó també a tot l'Estat.

Els directius hospitalaris veuen com un element positiu la introducció d'elements de sostenibilitat als centres sanitaris. En aquest sentit, només un 4% ho considera un cost afegit per a l'organització, mentre que un 83% ho considera un valor afegit per a l'hospital. Pel que fa a les eines per facilitar la implantació dels criteris de desenvolupament sostenible als hospitals, un 83% considera que el pla estratègic del centre és l'eina cabdal, la qual cosa demostra que s'opta per una visió global i integral en la implantació d'aquests criteris.

Quant a les possibilitats reals d'introduir criteris de desenvolupament sostenible, els enquestats consideren que l'àmbit on això resulta més fàcil és el relacionat amb els recursos físics (consums, infraestructures i residus), mentre que la mobilitat, la despesa de personal i l'àmbit assistencial és el capítol on es percep major distància per aplicar mesures concretes de sostenibilitat.

La importància que els hospitals catalans donen a la sostenibilitat també queda reflectida en el fet que un 72% dels enquestats identifiquen en el seu centre un responsable o bé un equip de treball al capdavant d'aquest àmbit de responsabilitat. Igualment, un 69% dels centres confirmen disposar d'indicadors per mesurar la implantació i efectivitat de les accions desplegades, xifra que es redueix al 36% pel que fa la incorporació d'aquests indicadors al quadre de comandament. D'altra banda, un 25% dels hospitals enquestats disposa o està en procés d'assolir alguna de les principals certificacions acreditatives (ISO i EMAS, principalment).

Pel que fa a l'activitat principal dels hospitals, és a dir, la pràctica assistencial, val a dir que el 80% valora positivament la importància d'integrar-hi criteris de sostenibilitat i considera que aquest criteri és compartit pels professionals sanitaris. Un 52% considera que la pràctica diària ja integra criteris de sostenibilitat i un 30% dels centres han impulsat iniciatives en aquest sentit. En aquest sentit, la introducció de noves tecnologies a aquests processos –història clínica compartida, telediagnòstic- tenen un nivell de penetració important amb beneficis econòmics (menys despesa), ambiental (menys paper) i social (menys desplaçaments).

En l'àmbit d'optimització del consum de recursos físics, el 80% dels hospitals han desplegat iniciatives per reduir consums d'electricitat, paper, aigua i climatització. Aquestes iniciatives han suposat un estalvi aproximat del 7% en aquests capítols. Per contra, només un 34% dels hospitals disposa d'un pla de mobilitat dels treballadors i només un 20% també compta amb actuacions específiques d'aquest tipus adreçades específicament a pacients i familiars.

En paraules de Roser Vicente, Directora General de Gesaworld, l'enquesta posa damunt la taula reptes com són la necessitat “d'integrar el desenvolupament sostenible en la pràctica assistencial a través dels professionals que han de liderar el canvi d'hàbits i processos”.

Per la seva part, el President de la Unió Catalana d'Hospitals, Manel Jovells, ha destacat que l'enquesta “evidencia el compromís, la voluntat i el convenciment dels hospitals catalans d'apostar per la sostenibilitat econòmica, ambiental i social”.

Ambdues entitats han mostrat la intenció de donar continuïtat anual a l'enquesta i la voluntat de constituir-se en un observatori de tendències i ampliar la mostra a entitats sociosanitàries, entitats de titularitat privada, així com a hospitals no associats a La Unió.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 26/05/2020