La Unió Catalana d’Hospitals i el departament d’Ensenyament firmen un conveni per impulsar la qualificació en el sector sanitari i social

La Unió Catalana d’Hospitals i el departament d’Ensenyament firmen un conveni per impulsar la qualificació en el sector sanitari i social
Del 05/07/2010 al 13/07/2012

Barcelona, 5 de juliol de 2010-. Aquest matí, la directora general de La Unió Catalana d'Hospitals, Roser Fernández i Josep Francí i Carreté, director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Educació, han signat un acord que té com a objectiu impulsar el desenvolupament dels cicles formatius de grau mitjà d'Atenció Sociosanitària i de Cures Auxiliars d'Infermeria a diversos Instituts de Catalunya, així com promoure la qualificació professional i la formació del personal treballador de les entitats associades a la patronal.

En aquest sentit, el conveni permetrà, per mitjà del programa Qualifica't acordat pel Govern de la Generalitat de Catalunya:

  • Organitzar accions de formació inicial proposades per La Unió o les seves entitats associades o participades.

  • Validar i reconèixer, amb efectes de la formació professional del sistema educatiu, la formació impartida per La Unió o les seves entitats associades o participades.

  • Validar els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral del personal del sector de la prestació de serveis socials, sanitaris i sociosanitaris, proposat per La Unió.

Contingut del conveni

La col·laboració entre La Unió i Educació permetrà a l'alumnat matriculat als cicles formatius esmentats realitzar el crèdit de formació en centres de treball (FCT) a les dependències de les seves entitats associades.

També contribuirà a la formació del professorat, mitjançant la seva incorporació a cursos de formació contínua realitzats per entitats associades a La Unió, sempre que hi hagi disponibilitat o estades formatives a dependències de les entitats associades.

D'altra banda, pel que fa al personal treballador de les entitats associades a La Unió, aquest podrà matricular-se a unitats formatives, mòduls o crèdits associats a unitats de competència del perfil professional dels cicles formatius d'aquest conveni. En cas de no reunir els requisits d'accés, es podrà realitzar mitjançant una autorització individual del director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Cada unitat formativa superada serà certificada per l'Institut corresponent. En cas que les unitats formatives completin un mòdul o crèdit, aquest també serà certificat. Així mateix, respecte a la validació de la formació impartida per La Unió o les seves entitats associades o participades, aquesta requerirà d'un procés que finalitzarà amb una prova de validació que, en cas de ser superada, permetrà validar aquesta formació com a unitats formatives d'un cicle formatiu.

Aquesta formació rebuda i certificada serà capitalitzable per poder obtenir, si escau, un
títol de formació professional.

Referent a la validació de l'experiència laboral del personal treballador proposat per La Unió, també requereix d'un procés que finalitzarà amb una acta de validació.

L'Institut certificarà les unitats formatives assolides validades pels seus aprenentatges.

Amb la gestió d'aquest conveni, La Unió espera donar sortida d'una manera eficaç a través del Programa Qualifica't a tot el procés d'acreditació de la Qualificació professional de molts treballadors a partir de l'experiència de tota la seva trajectòria laboral així com de la formació rebuda.

Aquest és un procés essencial de cara al procés d'acreditació dels centres i serveis que formin part de la xarxa de serveis socials de Catalunya.

Sobre la Unió Catalana d'Hospitals

La Unió és una associació empresarial formada per 109 entitats sanitàries i socials que aglutinen més de 380 centres i que generen més de 45.000 llocs de treball i que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l'autonomia de gestió empresarial.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/01/2020