La Unió demana una aplicació d’un IVA del 4% en la compra de béns i serveis dels centres sanitaris i d’atenció als dependents

La Unió demana una aplicació d’un IVA del 4% en la compra de béns i serveis dels centres sanitaris i d’atenció als dependents
Del 29/09/2009 al 23/10/2009
  • Segons càlculs de l'entitat, amb un IVA del 18%, la despesa sanitària pública anual a Catalunya s'incrementarà en 58 milions d'euros més.

  • La pujada de l'IVA suposarà pel conjunt dels Hospitals de la Xarxa d'Utilització Pública (XHUP) afegir 25 milions més de despesa per aquest concepte als 215 milions actuals, és a dir, un 11% més.

Barcelona, 29/09/09.- La Unió Catalana d'Hospitals, associació empresarial que aglutina més de cent entitats del sector sanitari i social, reitera que el sobre cost que suposarà un increment de l'IVA per la sanitat pública no es traduirà en una major recaptació real per l'erari públic, ja que aquest increment de l'IVA requereix un increment pressupostari de igual import per a fer-hi front.

La Unió demana l'aplicació de l'IVA super reduït del 4%. Actualment, els serveis de salut i socials estan exempts d'IVA, la qual cosa converteix en subjecte final d'aquest impost a les entitats i empreses prestatàries dels serveis. L'IVA que suporten en la compra de béns i serveis (equipaments sanitaris, informàtica, neteja, entre d'altres) i inversions suposa un major cost que no poden recuperar i per tant, afecten a la sostenibilitat de la prestació dels serveis sanitaris i socials.

La Unió defensa un tipus d'IVA super reduït a partir del fet que ja s'ha aplicat o s'aplica a altres sectors d'activitat.

A Catalunya, anualment, l'IVA suportat pel sector hospitalari representa uns 215 milions d'euros a l'any. L'increment de l'IVA suposarà 25 milions més de despesa per aquest concepte, el que significa un 11% més. Una major pressió fiscal farà més difícil el manteniment dels serveis i també suposarà una frenada en les inversions necessàries per fer front a nous serveis com els que es deriven de la llei de dependència.

Si s'apliqués un IVA superreduït a totes les compres de béns i serveis sanitaris i socials en l'actual context econòmic, els hospitals catalans disposarien de 158 milions d'euros per a destinar al manteniment i millora dels serveis i inversions sostenibles i per tant, a polítiques socials. La pujada de l'IVA fa palesa la contradicció entre un discurs governamental que aposta pel manteniment dels serveis i prestacions socials i unes decisions fiscals que incrementen els costos dels mateixos i que, per tant, en fan més difícil la seva sostenibilitat.

Amb l'objectiu de preservar la sostenibilitat del sistema sanitari i social a curt i a llarg termini, La Unió demana l'aplicació del 4% de l'IVA per al sector sanitari i també pel sector social i d'atenció a les persones dependents.

La Unió reitera també que un increment de l'IVA a la sanitat de finançament privat pot repercutir en els preus dels centres sanitaris i per tant en un augment de les primes d'assegurament privat. Aquest fet pot generar una fuga d'usuaris cap al sector públic provocant una major demanda i per tant, una major pressió assistencial (llistes d'espera).

A partir d'un estudi sobre mesures fiscals, La Unió Catalana d'Hospitals ha sol•licitat formalment al govern de l'Estat i a tots els grups amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya i a les Corts que tinguin en compte en les negociacions dels pressupostos, l'aplicació universal del 4% a tots els béns i serveis necessaris per a l'atenció als pacients en els centres sanitaris i d'atenció a la dependència. Aquesta petició no es contradiu amb un fort compromís amb les polítiques socials.


Sobre la Unió Catalana d'Hospitals

La Unió és una associació empresarial d'entitats sanitàries i socials que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l'autonomia de gestió empresarial. Actualment, les entitats associades a La Unió donen feina a més de 40.500 treballadors.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 26/02/2024