La Unió presenta una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres sanitaris

La Unió presenta una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres sanitaris
Dimarts 19/11/2013
  • El sector sanitari registra un elevat nombre d'incidents
  • Un 20% de les agressions tenen un component físic
  • Les infermeres d'urgències són el col·lectiu que registra més situacions de violència

(Barcelona, 19/11/13)-. La Unió ha elaborat una Guia de prevenció de violència i assetjament als centres de treball en l'àmbit sanitari amb l'objectiu de protegir la integritat física i psicològica dels professionals. Segons l'associació empresarial, el sector sanitari registra un elevat nombre de situacions de violència en el lloc de treball. El col·lectiu d'infermeria, especialment en l'àrea d'urgències, és el que registra més notificacions d'incidents. Gran part de les agressions són verbals i/o psicològiques, però al voltant d'un 20% tenen un component físic. Els atacs provenen, en un 50% dels casos, dels pacients i, en l'altre 50%, dels seus acompanyants.

Helena Ris, directora general de La Unió explica que les agressions “són una causa reconeguda d'estrès i accidents laborals que afecta tant al benestar dels professionals com a la salut dels entorns laborals, a l'efectivitat i a l'eficiència de les institucions, i a la qualitat dels serveis que es presta als ciutadans”.

Els comportaments violents, en qualsevol de les seves manifestacions, poden suposar un important risc per a la salut, tant dels professionals com dels pacients. A més, la violència laboral genera uns costos directes en les organitzacions a través de l'absentisme, les rotacions o les baixes, i uns costos indirectes, com efectes en la motivació i en la implicació dels professionals, descensos en el seu rendiment i, en conjunt, efectes en la competitivitat de la institució. Per aquests motius, Helena Ris considera que “és fonamental dotar els centres sanitaris de mesures que els permetin prevenir actuacions violentes de qualsevol tipus i donar-los pautes d'actuació en cas que es produeixin".

La Guia de prevenció elaborada per La Unió vol contribuir al fet que tots els centres sanitaris, en especial aquells que tenen polítiques menys madures en aquest aspecte, puguin articular actuacions orientades a prevenir, tractar, gestionar, minimitzar i evitar les conseqüències de la violència dirigida als professionals de la salut en el seu lloc de treball.

Aquesta guia, realitzada per una comissió d'experts del sector, dibuixa diferents situacions de violència o incidents en els quals pot estar implicat un professional (agressions físiques, verbals o psicològiques) i estableix tres protocols orientats a prevenir, detectar i fer front a possibles situacions de violència procedent d'usuaris cap a professionals, actuar davant d'una situació d'agressió verbal i/o física entre treballadors o d'assetjament entre el personal del centre. Aquests protocols estan dissenyats a partir de l'estàndard d'una institució sanitària jerarquitzada i que compti amb una estructura de comandament, una direcció de recursos humans i un servei de prevenció. Els protocols s'acompanyen d'un seguit de recomanacions comunes a les diferents situacions descrites.

La Guia es distribuirà entre les entitats associades i ja està disponible a la pàgina web de La Unió. Podeu accedir a la Guia de prevenció de la violència i de l'assetjament al centre de treball en l'àmbit sanitari i al pòster que s'ha elaborat des de La Unió per contribuir a la seva difusió entre els professionals.
 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/10/2020