La Unió proposa repensar la dependència

La Unió proposa repensar la dependència
Dimecres 17/05/2017
  • L'entitat presenta 20 propostes per reformular el model català d'atenció a les persones amb dependència i la seva implementació.
  • Destaquen aspectes com la necessitat d'adaptar-se a uns escenaris pressupostaris realistes, revisar la cartera de serveis, fer una nova llei a nivell català i establir un model d'acreditació.

Barcelona, 17/05/17.- La Unió ha presentat aquest matí “Repensant el model d'atenció a les persones amb dependència”, un document que recull 20 propostes per adaptar el model als reptes de futur, a partir d'una reflexió tècnica i d'un diagnòstic de situació. Actualment, mitjançant la Llei de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) s'atenen més de 158.500 usuaris, oferint més de 180.000 prestacions a Catalunya. Concretament, hi ha més de 60.000 places residencials i més de 16.000 places de centre de dia, repartides en uns 1.100 centres que atenen les persones dependents i que generen ocupació per a més 50.000 professionals.

Pel que fa a les propostes, La Unió planteja la possibilitat d'elaborar una nova llei catalana de promoció a l'autonomia i atenció a la dependència, i reclama revisar la cartera de serveis i ordenar-ne la provisió. També es fa referència a la necessitat de desenvolupar un conveni col·lectiu d'àmbit català i revisar el model de contracte, així com d'establir un model d'acreditació que pugui ser exigible a totes les entitats que operen amb l'Administració per tal de garantir la qualitat dels serveis.

D'altra banda, al document s'apunta que caldria millorar els sistemes d'informació, per comptar amb un mínim de dades de l'àmbit social i per poder relacionar-les amb la informació dels dispositius sanitaris. A més, també es fa referència a la creació d'una Central de Resultats dels Serveis Socials, amb informació transparent i de fàcil accés per part de la societat, sobre la qualitat i els resultats dels serveis prestats per cada una de les entitats.

El document considera el ciutadà i la família agents clau del sistema, per això proposa que se'n desenvolupi el seu paper per afavorir-ne la participació i la seva lliure elecció. Entre altres aspectes, també es dona importància al fet d'establir una atenció sanitària i social centrada en la persona, a la coordinació entre l'Administració i els dispositius assistencials, al treball en xarxa, a la millora del procediment burocràtic, a la revisió del sistema de contraprestació econòmica, al reforç de la formació dels professionals i al fet de potenciar els lideratges.

Tal com destaca Helena Ris, directora general de La Unió, “es tracta de desenvolupar un model sanitari i social integral, centrat en les necessitats de les persones i que tingui en compte l'evolució demogràfica, els canvis socials i sanitaris, i que estigui vinculat a uns escenaris pressupostaris realistes”. Amb “Repensant el model d'atenció a les persones amb dependència”, La Unió pretén reflexionar amb tots els agents implicats per pensar en el canvi que garanteixi la sostenibilitat d'aquest servei a les persones.

Per ampliar la informació, podeu consultar el document “Repensant el model d'atenció a les persones amb dependència”, que inclou, a més de les 20 propostes, el diagnòstic de la situació actual del model d'atenció a la dependència en l'entorn català i una revisió dels models d'atenció a les persones dependents d'altres països com ara el Regne Unit, Canadà, els Estats Units i Suècia, que han ajudat a identificar elements comuns promotors d'aquest canvi.
 
Sobre La Unió
La Unió és una associació d'entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials formada per 113 entitats que aglutinen més de 500 centres, els quals generen uns 60.000 llocs de treball. La missió de l'entitat és servir als associats defensant els seus interessos i influint en la millora del model sanitari i social català, en benefici de la societat.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 07/08/2020