Les patronals consideren intolerable la rebaixa de tarifa del 4,6% al mòdul social de l’atenció sociosanitària anunciada ara per l’ICASS

Les patronals consideren intolerable la rebaixa de tarifa del 4,6% al mòdul social de l’atenció sociosanitària anunciada ara per l’ICASS
Dilluns 30/09/2013
Demanen que no s'apliqui aquesta mesura, que se suma a la supressió de les prestacions econòmiques vinculades a serveis i al fet que l'ICASS no ha liquidat el deute amb els centres proveïdors

ACES (Associació Catalana d'Entitats de Salut), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), el CSC (Consorci de Salut i Social de Catalunya), la UCH (La Unió) i UPIMIR (Unió de petites i mitjanes residències) volen expressar la seva preocupació per la rebaixa anunciada divendres per part de l'ICASS del 4,6% al mòdul social de les diferents línies d'atenció sociosanitària, amb efecte retroactiu de l'1 de gener.

Les entitats associatives veuen intolerable anunciar ara una disminució de tarifes quan, abans de l'estiu, la Direcció General de l'ICASS va afirmar que no hi hauria rebaixes. Cal tenir en compte també que en els darrers anys el mòdul social de l'atenció sociosanitària mai s'ha incrementat i només ha patit disminució o congelació.

Cal tenir present que aquest anunci arriba quan els centres ja han establert acords amb els seus treballadors segons el marc previst pel 2013. L'aplicació d'aquesta rebaixa amb caràcter retroactiu afectarà significativament la situació en els centres.

A aquesta mesura s'afegeix que, durant el mes de juliol, la Conselleria de Benestar Social i Família va suspendre transitòriament els ajuts de la Llei de la Dependència (prestacions econòmiques vinculades a serveis) els mesos d'agost i setembre. De forma immediata i conjunta, les patronals van demanar que no s'apliqués la suspensió. Des d'aleshores, la Conselleria no ha fet cap comunicació en aquest sentit.

Aquestes accions se sumen al fet que no s'ha liquidat la totalitat del deute als centres proveïdors.

Les patronals demanen que la conselleria reconsideri l'aplicació d'aquesta mesura ja que afecta directament un sector clau per a la cohesió social i que constitueix un estímul per a la recuperació econòmica del nostre país.

Cal recordar que el sector és un dels pocs que ha mantingut la capacitat per generar ocupació (actualment d'un 1,2% sobre el total de la població activa catalana) i un increment de cotitzacions a la Seguretat Social.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 23/10/2020