Les patronals del sector concertat demanen acords polítics i socials per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari català

Les patronals del sector concertat demanen acords polítics i socials per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari català
Del 13/12/2012 al 06/01/2013

Barcelona, 13 de desembre de 2012-. Davant les mobilitzacions que s'estan duent a terme en alguns hospitals catalans, en protesta contra els ajustaments en la sanitat pública, la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut volen manifestar que:

  • El sector sanitari ha fet un gran esforç per tal de mantenir la qualitat en el servei. Durant el 2011, aquest esforç es va concretar, a les entitats, en forma de pactes entre empreses i treballadors, per assolir l'objectiu de l'equilibri pressupostari.
  • La situació actual és molt preocupant, per les dificultats de tresoreria que pateixen els centres a causa dels reiterats endarreriments en el pagament de l'acció concertada, que afecta, a la vegada, la credibilitat de les institucions.
  • Precisament, la duresa de la situació i les dificultats per què passa el país requereixen, més que mai, la necessitat d'arribar a pactes i acords polítics i socials, amb la participació més amplia possible, que permetin assegurar la sostenibilitat del sistema sanitari que està més en risc que mai.
  • En aquest camí, respectant el dret de tothom a expressar els seus legítims interessos i el dret dels ciutadans a ser atesos amb qualitat, cal tenir present que s'ha de fer un ús adequat de les instal·lacions sanitàries públiques com a bé comú i que hi ha altres espais adequats per posar de manifest les seves reivindicacions. Cal recordar que la negociació col·lectiva és un canal que no està exhaurit i que és obligació de totes les parts esgotar les seves possibilitats com a instrument de legitimació i compromís.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 08/04/2020